Evenwichtige plantbelasting lukt, maar de internodiën blijven te kort

Evenwichtige plantbelasting lukt, maar de internodiën blijven te kort

Als het lukt om in de winter tomaten te telen in Nederland dan moet dat toch ook kunnen met paprika’s? Tot op heden is
Paprika

Streven naar evenwichtige plantbelasting met SON-T en LED

In week 47 zijn de eerste paprika’s geoogst van het LED-onderzoek dat bij het Improvement Centre in Bleiswijk plaatsvindt. De plantbelasting ligt op 28