Voortschrijdend inzicht in het werkingsmechanisme van verdamping en plantbalans heeft geleid tot een andere visie op telen en klimaatsturing.

Nieuwe inzichten in luchtbeweging en verdamping laat HNT beter renderen

In het onderzoek en de praktijk rond Het Nieuwe Telen zijn de afgelopen tien jaar nieuwe inzichten verworven over de complexe relatie tussen luchtbeweging,