De opening van de pilot met Plant-e bij Kockengen.

Provincie Zuid-Holland verlengt pilot Plant-e voor energieopwekking uit berm

De resultaten van de eerste pilot van Plant-e, waarbij natuurlijke processen in en rondom de plant energie opwekken, zijn bekend. Het testen van het
'Er is wel veel innovatie, maar weinig radicale innovatie'

‘Er is wel veel innovatie, maar weinig radicale innovatie’

In het World Horti Center in Naaldwijk is op 9 april de Roadmap Next Economy Greenport gepresenteerd: een toekomstvisie voor het tuinbouwcluster met 'transitiepaden'
Nieuwe Geothermie Alliantie bevordert de toepassing van aardwarmte in Zuid-Holland

Marktpartijen rondom geothermie verzamelen zich in nieuwe Alliantie

Onder de naam Geothermie Alliantie Zuid-Holland werken diverse marktpartijen samen om de warmtevoorziening te veduurzamen door de winning van aardwarmte in Zuid-Holland. Het nieuwe