Cannabis blad

Delphy verdiept zich in teelt cannabis

Universiteiten in Canada en de Verenigde Staten hebben contact gezocht met Delphy voor kennisontwikkeling en praktische informatie voor telers bij de teelt van cannabis.
Perspectieven voor kastuinbouw als duurzaamheidssprong in tropen

Perspectieven voor kastuinbouw als duurzaamheidssprong in tropen

Met vereende krachten is in het Oost-Afrikaanse land Rwanda een kastuinbouwproject opgezet. Bedoeling is dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden kennis opdoen over kasontwerp, teeltbegeleiding