De sectorale inspanningen om het grensoverschrijdend vervoer van sierteeltproducten, groenten en fruit te verduurzamen, resulteren in een groeiend aantal PPS-projecten.

GreenChainge mikt op verduurzaming im- en exportstromen

In het project GreenChainge werken brancheorganisaties, bedrijven in de sierteeltketen en onderzoekers samen om de internationale vervoersstromen te verduurzamen en de CO2-uitstoot in het
GreenChainge heeft verschillende lopen projecten waarmee de sector het langeafstandsvervoer van sierteeltproducten, groenten en fruit wil verduurzamen.

Matige kennisuitwisseling remt multimodaal vervoer

Onder de vlag van GreenChainge lopen verschillende projecten waarmee de sector het langeafstandsvervoer van sierteeltproducten, groenten en fruit wil verduurzamen. De accenten liggen op