Er worden dit jaar veel volwassen taxuskevers gevonden. Naast dat ze in diverse gewassen bladschade aanrichten weten we dat deze kevers weer enorme hoeveelheden eieren kunnen afzetten. De larven die uit deze eieren komen zijn de grote schade veroorzakers. Ze vreten aan de wortels en de wortelhals. Naast groeiremming kunnen de planten als gevolg hiervan ook geheel doodgaan. Kortom, een goede bestrijding van de kevers is erg belangrijk.

Taxuskever is een belangrijke en algemene plaag in de sierteelt, openbaar groen en soms ook in de teelt van frambozen, blauwe bessen en aardbeien. De volwassen kevers vreten bovengronds aan de randen van de bladeren met de typische vraatschade. De larven veroorzaken vraatschade aan de wortels. Dit kan resulteren in slechte groei en soms zelfs in het geheel afsterven van plantmateriaal.

BIOLOGICALS by Bayer

Biologische gewasbescherming van Bayer vormen een aanvulling op traditionele gewasbeschermingsmiddelen en gebruiken de eigen afweermiddelen van de natuur om planten te beschermen tegen insecten en ziekten. Het BIOLOGICALS assortiment bestaat o.a. uit fungicide, acaricide en insecticide als Serende, Flipper en Xentari. Dit assortiment wordt steeds verder uitgebreid met het oog op de toekomst en ook tegen de bestrijding van relevante plagen als de taxuskever.

BIO 1020

BIO 1020 is een granulaat. Het granulaat bestaat uit rijstkorrels waarop de schimmel Metarhizium anisopliae is geënt. Deze rijstkorrels bevatten sporen en mycelium van deze insectenpathogene schimmel (stam F52). Deze rijstkorrels kunnen uitstekend door de bodem en potgronden gemengd worden ter bestrijding van de taxuskever. Sinds begin dit jaar is deze biologische oplossing een aanvulling aan het ‘BIOLOGICALS by Bayer’ portfolio.
In Nederland is het momenteel toegelaten in de bedekte en onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, kleinfruit, aardbeien en druiven en een groot aantal vollegrondsgroenteteeltgewassen. Kortom, een brede toelating.

De taxuskever bestrijden

Bio 1020 is een middel met contactwerking: het insect moet als het ware tegen de sporen kruipen. Eenmaal in aanraking gekomen met de taxuskever, infecteert de sporen het insect en dringt het schimmelweefsel (mycelium) via de cuticula en lichaamsopeningen binnen. Hierdoor wordt het insect in zijn geheel geïnfecteerd en sterft.
Door de rijstkorrels door de grond heen te werken kan het larvestadium van de taxuskever (en ook de eieren) uitstekend worden bestreden. Proeven waar behandelde en onbehandelde grond met buizen met elkaar werden verbonden hebben aangetoond dat behandelde gronden de taxuskevers aantrekken.

Wanneer toepassen?

Het product bij voorkeur preventief toepassen vanaf de stekfase en later bij verpotten ook weer met BIO 1020 behandelde potgrond gebruiken. In situaties van een bestaande aanplant kan bij het verpotten behandelde grond worden gebruikt en kan de bovenzijde van de pot ook weer met deze grond worden afgedekt.
In een bestaande aanplant die niet wordt verplant of verpot bestaat er de mogelijkheid om via het aanbrengen van een afdeklaag van met BIO 1020 behandelde grond de planten te beschermen tegen een aantasting van onder andere de taxuskever.

In welke groeimedia toepassen?

In proeven is aangetoond dat BIO 1020 in allerlei verschillende groeimedia en gronden een goede effectiviteit laat zien. Gronden, groeimedia met veel dood organisch materiaal en waar de rijstkorrels goed in verdeeld kunnen worden zullen in het voordeel zijn.

Welke temperaturen voor een goed effect?

Metarhizium anisopliae is het meest actief bij temperaturen tussen de 15 en 30°C. De schimmels zijn niet erg actief bij lage temperaturen, maar zodra de temperatuur stijg kunnen de sporen kiemen en het schimmelweefsel weer groeien.

Hoelang blijft BIO 1020 effectief?

In proeven is aangetoond dat 2 seizoenen na toepassing nog steeds sprake is van effectiviteit maar er is wel sprake van een langzaam afnemende effectiviteit. In de situatie van een niet te zware druk kan de werking voldoende zijn gedurende 2 jaar. Bij een zware druk zou er in het tweede jaar weer wat aantasting kunnen ontstaan.

Is BIO 1020 volledig veilig voor het gewas?

BIO 1020 is in zeer veel gewassen getest en er is in een hele brede reeks aan sierteeltgewassen (zowel bloemisterij als boomkwekerij) ervaring opgedaan met het product en in geen enkel geval is er sprake geweest van gewasreactie. Integendeel, in proeven is zelfs een positief effect gezien op de ontwikkeling van het wortelgestel van de planten.

Is BIO 1020 te combineren met nuttige insecten en mijten?

Het kan gecombineerd worden met aaltjes zoals Steinernema feltiae, Steinernema carpocpsae, Steinernema kraussei, Heterorhabditis spp. en Phasmarhabditis hermaphrodita. Er is geen effect van BIO 1020 op nuttige insecten die hun gehele levenscyclus voltooien op het blad.

Mag BIO 1020 in biologische teelten worden toegepast?

In Nederland mag BIO 1020 worden toegepast in teelten die worden geproduceerd onder het SKAL keurmerk voor de biologische teelt.

Hoe moet het worden bewaard en hoelang kun je het bewaren?

BIO 1020 heeft een houdbaarheid van 12 maanden bij 20°C.

Resistentiemanagement

Het is zeer onwaarschijnlijk dat er resistentie kan ontstaan van insecten tegen de schimmel Metarhizium anispoliae gezien het werkingsmechanisme van de schimmel. Er is dan ook nergens rapportage gedaan van resistentie. Het blijft echter altijd de aanbeveling om bij de bestrijding van een plaag uit te gaan van IPM-principes waarbij een plaag vanuit meerdere kanten wordt aangepakt.

Tips

Het is raadzaam om de volgende tips in acht te nemen voor een optimaal effect van BIO 1020:

•  Start met BIO 1020 in jong plantmateriaal
•  Herhaal bodemmenging bij iedere verplanting / verpotting
•  Verdeel het product zo egaal mogelijk in de grond (contactwerking)
•  Sporen zijn ongevoelig voor vorst en overleven tot zeer hoge temperaturen (48°C); optimale werking bij een bodemtemperatuur tussen de 15 en 30°C.
•  Houd uw plantkluit egaal vochtig; dat is niet alleen voor de plant maar ook voor BIO 1020 het beste
•  pH waarde tussen 3,3 en 8,5 is prima.

Meer nuttige tips zijn te vinden op de website agro.bayer.nl