Nog steeds is de strekking van het paprikagewas in de belichtingsproef bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk onderwerp van discussie voor de leden van de begeleidingscommissie, zo meldt adviseur Jeroen Zwinkels van Delphy. Zelfs nu de planten al wekenlang van het toenemende natuurlijke licht kunnen profiteren neemt deze nog niet veel toe.

Vakblad Onder Glas deed in april 2019 verslag van het belichtingsonderzoek bij paprika met LED’s en hybride belichting, met daarin de productiecijfers tot en met week tien. Op dat moment was de productie bij de behandeling met hybride en verrood licht het hoogst, namelijk 14 kg per m², waarbij de eerste oogst in week 47 plaats vond. Deze behandeling lag 2 kg per m² voor op 100% LED met verrood, 100% LED en hybride belichting.
Zwinkels meldt dat het verschil nog steeds aanzienlijk is en in dezelfde verhouding ligt. Tot en met week 16 is de productie van de combinatie van hybride belichting met verrood licht 20 kg per m². De andere productiecijfers zijn 16,8 kg per m² bij 100% LED met verrood, 16,6 kg per m² bij 100% LED en 16,8 kg per m² bij hybride belichting.

Uitdagingen

“Er zijn zeker voldoende uitdagingen om het onderzoek voort te zetten in september”, legt hij uit. Het plan is om de proef uit te breiden van twee afdelingen van 150 m² naar één afdeling van 1.000 m². “De hele winter door was de lengte van de internodiën gemiddeld slechts 3 cm. De compacte groei zorgt er voor dat het gewas bijna niet is in te draaien. Ook clippen is bijna niet te doen.”
Een ander opvallend detail in de proef is de snelle veroudering van het blad. Bij metingen is gebleken dat de bladeren die 20 cm onder de kop zitten bijna geen assimilaten meer aanmaken. Dat is verontrustend. De adviseur hoopt dat er meer duidelijkheid komt waar de oorzaak van deze afwijkende groei ligt.

Meer groei

Voor de komende periode ligt de focus op meer groei, waarbij de zetting en het gemiddeld vruchtgewicht op hetzelfde niveau blijven. Er wordt dan minder belicht, waarbij de temperaturen weer wat omlaag gaan naar ‘normale’ instellingen. De proefnemers verwachten dat de strekking dan weer zal toenemen en de zetting volgens een onbelicht zettingspatroon gaat verlopen.
Het onderzoek valt binnen het programma Kas als Energiebron en is gefinancierd door het Ministerie van LNV en de gewascoöperatie Paprika, ondersteund door Signify. De proefleiding is in handen van Delphy Improvement Centre en de uitvoering gebeurt in samenwerking met Plant Lighting.

Tekst: Pieternel van Velden