Binnen het project Duurzame teeltstrategie hebben we een inventarisatie uitgevoerd om een geïntegreerde systeemaanpak voor beheersing van schimmels te ontwikkelen.

Doel was om de nevenwerking te testen van synthetische elicitors (middelen die weerbaarheid van plant vergroten) die de salicylzuurroute tegen biotrofe schimmels activeren op het verminderen van de gevoeligheid voor necrotrofe schimmels, zoals Botrytis. In 2016 zijn twee kasproeven uitgevoerd om nieuwe teeltstrategieën te testen in pottomaat, potgerbera en petunia. Daarna is een praktijkproef in potgerbera uitgevoerd bij de JHL Group in Pijnacker.

In proeven met Fado (Nufarm), een commercieel beschikbare elicitor die de salicylzuurroute activeert, werd in pottomaat eveneens de gevoeligheid voor Botrytis verlaagd en in potgerbera werden bloemen minder gevoelig voor smet in de naoogstfase na een preventieve gewasbehandeling. De werking neemt toe in combinatie met Serenade en Jiffy mineral (toegediend in potgrond) en blijft goed zowel in lage als in hoge lichtcondities (stralingssom 4, 15 en 30 mol/dag). Twee gewasbeschermingsmiddelen die nog niet toegelaten zijn in gerbera (BASF exp.1 en Nufarm exp.1) werkten effectief tegen Botrytis.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd