De GreenTech Amsterdam kent dit jaar een primeur: de beurs heeft voor de eerste keer een zone die geheel in het teken staat van de biologische teelt. The Organic Farmers Fair (TOFF), zoals het onderdeel heet, presenteert verschillende bedrijven en organisaties die actief zijn binnen de biologische teeltsector.

De zone waarbinnen alle stands van TOFF zich bevinden, is fel oranje gekleurd om duidelijk aan te geven waar het biologische gedeelte van de GreenTech is gelokaliseerd. De diversiteit van de aanwezige bedrijven en organisaties binnen TOFF is groot; van zaadveredelaars, groothandelaren en telersverenigingen tot certificatiebureaus, teeltadviseurs en leveranciers van biologische mest- en bodemstoffen.

Vraag biologische producten blijft groeien

De introductie van een vakgebied dat volledig in het teken staat van biologische land- en tuinbouw past bij de huidige marktsituatie van milieuverantwoord en ecologisch telen. “De markt blijft groeien en bijna het hele jaar door is er meer vraag naar biologische producten dan aanbod”, zegt Coert Lamers, accountmanager bij biologische telersvereniging Nautilus Organic. Christian Volgers, sourcing development specialist bij handelsbedrijf Tradin Organic beaamt dit. “De vraag naar biologische producten is er altijd wel, het aanbod blijft soms achter.” Volgers meent dat de Verenigde Staten vooroplopen binnen de biologische sector. “Nederland kijkt vaak naar de Verenigde Staten als het gaat om trends. Als een trend aanslaat, volgt Nederland dan op de voet, zoals ook het geval was bij de zogenoemde superfoods.”

Biologische bestrijding

Een veelbesproken onderdeel van de (biologische) glasteelt is biologische gewasbescherming. In dat kader presenteerde Biobest haar laatste oplossing voor de biologische bestrijding; de Tuta absoluta. Deze biologische bestrijdingsmethode van de adviseur op het gebied van biologische gewasbescherming bestaat uit een combinatie van middelen. Feromonen om de mannetjes van de Tuta absoluta te verwarren, vanglinten en vangplaten, roofwantsen en het nieuwe bacteriepreparaat Delfin bieden een totaaloplossing tegen de tomatenmineermot. De totaaloplossing maakte dermate veel indruk op de jury van de GreenTech Innovation Awards dat Biobest genomineerd werd voor de GreenTech Impact Award en de GreenTech Sustainability Award.

Biologische bemesting

De bemesting van biologische gewassen is een ander onderwerp waar veel biologische telers zich mee bezig houden. “Biologische teelt is vaak lastig als het gaat om bemesting”, geeft consultant Eric Hegger van NovaCropControl aan. Op basis van plantensappen analyseert het bedrijf gewassen en adviseert het telers op welke wijze zij hun teelt kunnen optimaliseren. “We zien daarbij vaak dat telers meer bemesten dan nodig is. De gegeven hoeveelheid nitraat is daarnaast ook regelmatig aan de hoge kant.” Voor de bemesting en het geven van nitraat zijn overigens ook biologische alternatieven. Zo prijken in de stand van Biota Nutrients verschillende kleine flesjes met vloeibare organische meststoffen. In het najaar brengt het bedrijf ook biologische vloeibare nitraat op de markt.

Teeltadvies op basis van data

Een van de ‘grotere’ namen die op TOFF te zien zijn, is Delphy. Het adviesbureau toont op GreenTech zijn digitale programma Quality Management System (QMS), waarin het alle beschikbare kennis en ervaring opslaat. Met behulp van de data van klimaatcomputers, kunnen teeltadviseurs met QMS op afstand gericht teeltadviezen geven. Teeltengineer Klaas van Egmond geeft aan dat Delphy al verschillende pilots heeft lopen met QMS in onder andere Japan, China, Zuid-Afrika, Canada de Verenigde Staten en Nederland. “Dit is de toekomst”, meent Van Egmond. “Het verzamelen van data om nog betere teeltresultaten te krijgen, helpt ons om met steeds minder menselijke input steeds autonomer te telen.”

Begin is gemaakt

De uitbaters van de stands op TOFF geven aan tevreden te zijn over de aanloop van bezoekers bij het biologische gedeelte van GreenTech Amsterdam 2018. “Het is een dynamische sector en dat zie je ook terug in het aantal bezoekers”, zegt Peter Brul, initiatiefnemer van TOFF. De consultant van Agro-Eco-Advisors is tevreden dat de biologische land- en tuinbouw een stem heeft tijdens de GreenTech. Of TOFF ook volgend jaar weer van de partij is, is nog afwachten. “Na de GreenTech gaan we evolueren, maar er staat nu al wel wat. Het begin is gemaakt.”

Tekst: Leo Hoekstra. Foto’s: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd