Op 25 mei vindt de open middag bloembollen plaats in Noordwijkerhout. ‘De toekomst van gewasbescherming’ is het thema van de middag, die wordt georganiseerd door Agrifirm Plant in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk. Er zijn lezingen, proefvelden en een innovatiemarkt.

Leen van der Heiden (Agrifirm Plant) en Johan Kos (Proeftuin Zwaagdijk) verzorgen lezingen tijdens de middag. Johan Kos trapt af met een lezing over residuen van gewasbeschermingsmiddelen in bloembollen. Greenpeace heeft in het voorjaar van 2014 bloembollen en tuinplanten in pot op residu laten onderzoeken. Sindsdien hebben diverse retailers bovenwettelijke handelsnormen gesteld aan residuen. Proeftuin Zwaagdijk heeft op verzoek van Anthos en andere afzetpartijen een breed scala aan residumonsters genomen in voorjaars- en zomerbloeiers, zowel in bollen als bloemen. Johan Kos licht de achtergronden en opvallende zaken uit dit onderzoek toe.

Veris-bodemscan

Leen van der Heiden, specialist Bloembollen van Agrifirm Plant en medebegeleider van een groep bollentelers verenigd in de studiegroep ‘duurzaam bloembollen telen in de Bollenstreek’, gaat in zijn lezing in op de ervaring die de groep heeft met Veris-bodemscan en de inzet van Mycorrhiza bij het herstellen van de bodemvruchtbaarheid.

In tulp kunt u onderzoek zien van vuur, Rhizoctonia en bemesting. In hyacint komen Rhizoctonia, Pythium, onkruid, bolontsmetting en vochtbuffering met ZEBA en Transformer aan bod. In narcis ligt een onkruidproef.

Naast de lezingen en rondgang langs de proefvelden, kunnen bezoekers de innovatiemarkt bezichtigen. Op de innovatiemarkt staan verschillende bedrijven die de afgelopen tijd vernieuwende zaken op de markt hebben gebracht, zoals Cleanlight, Biomygreen en ICL (bemestingsproducten).

Meer informatie is te vinden op de website van Proeftuin Zwaagdijk