Op woensdag 8 juni staat de open middag tulp in Zwaagdijk op de agenda. Deze middag wordt georganiseerd door Proeftuin Zwaagdijk, Agrifirm Plant en diverse fabrikanten. ‘De toekomst van gewasbescherming’ is het centrale thema. Er is een groot aantal proeven te zien en er worden interessante lezingen gehouden.

Proeftuin Zwaagdijk schenkt tijdens de middag aandacht aan de problemen rond het TVX-virus en Agrifirm Plant heeft een grote inbreng met onderzoek naar bolontsmetting, virusbeperking, vuur- , onkruid- en galmijtbestrijding. Bepaalde insecticiden staan ‘onder druk’ in de maatschappij. Agrifirm Plant toont, aan de hand van verschillende proeven, hoe hiermee om te gaan. Bij de virusproef met pyrethroïden worden verschillende intervallen en nieuwe luisdoders met elkaar vergeleken en laat Agrifirm Plant zien wat de toegevoegde waarde is van plantversterkers en hulpstoffen aan de huidige vuurbestrijding en bolontsmetting. Daarnaast geeft Agrifirm Plant een demo over onkruid, waarin de specifieke werking per middel wordt meegenomen en geeft zij aan hoe de mijtaantasting binnen de perken gehouden kan worden door het testen van enkele nieuwe middelen.

Nieuwe middelen

Bayer Crop Science richt zich op de bolontsmetting en Adama is bezig met de aanvraag van een nieuw breed werkende fungicide voor de bloembollen. De werking van het middel wordt bij de vuurbestrijding in tulp getoond. BASF laat in een onkruid-bestrijdingsproef de mogelijkheden van het pas toegelaten middel Wing P zien en Floralife toont de effecten van een plantgoedbehandeling met Fresh Start. Het plantgoed is tijdens de bewaring behandeld met dit product.

Groene gewasbescherming

Tijdens de open middag heeft u twee keer de kans een lezing bij te wonen, namelijk om 13.15 uur en om 14.45 uur. De lezingen worden ingevuld door Jolanda Wijsmuller van Bayer Crop Science en Hille Hoogland van de KAVB. Hille Hoogland gaat in op de knelpunten van gewasbeschermingsmiddelen voor het bloembollenvak. Jolanda Wijsmuller vertelt over vergroening van de bloembollenteelt.

Meer informatie is te vinden op de website van proeftuin Zwaagdijk.

Gerelateerd