Vorig jaar is een brede workshop gehouden met telers, toeleveranciers, overheid en ngo’s om te inventariseren welke innovaties nodig zijn om een sprong te maken naar een teelt met veel minder middelen.

Dat was de start van het project Green Challenges gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Productschap Tuinbouw. Daaruit kwamen drie onderwerpen naar voren. Die ideeën zijn door onze onderzoekers in overleg met LTO Glaskracht Nederland, telers en externe deskundigen verder uitgewerkt. De bestaande kennis is geïnventariseerd. Op basis daarvan worden nu experimenten voorbereid om de ideeën in de (semi)praktijk te testen.

Er is een ziekte- en plaagdichte kas ontworpen die we binnenkort aan de begeleidingscommissie voorleggen. Voor biodiversiteit start een proef in chrysant waarin we een biologische start maken, door stekken te voorzien van eitjes van Orius roofwantsen. Die worden vervolgens in de kas bijgevoerd. Zo staat in het hele gewas meteen een leger bestrijders klaar dat opkomende plagen de kop in kan drukken. In deze proef kijken we verder naar de effecten van ondergrondse biodiversiteit op de plaagwering.
Voor plantweerbaarheid is een expertmeeting gehouden en zijn de vervolgplannen uitgewerkt.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd