In de tuinbouw vormen innovatie en technologische ontwikkelingen de sleutel tot het verhogen van de productiviteit en efficiëntie. Een recent (en deels nog lopend) LA-traject, uitgevoerd door de Belgische proefcentra PSKW, PCH en Inagro samen met KU Leuven, onthult de veelbelovende rol van verrood licht, vooral in de belichte teelt van Marinice-tomaten.

Verrood licht, met golflengtes rond de 700 nm, heeft invloed op diverse plantprocessen. Dit kan leiden tot hogere suikerniveaus in vruchten, een verhoogd drogestofgehalte en een geoptimaliseerde plantstructuur. Diverse studies, waaronder die van Cortés et al. (2016), Ji et al. (2020) en Hogewoning (2013), bevestigen deze bevindingen. Het Belgische Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Inagro en KU Leuven nemen sinds 2021 de proef op de som: zij onderzoeken het nut van verrood licht bij de belichte teelt van Marinice-tomaten. Ze toetsten hierbij verschillende lichtbehandelingen met additief verrood licht op hun meerwaarde.

PSKW-onderzoek: hogere vruchtopbrengst

Uit voorlopige resultaten bij PSKW blijkt dat de DAG-behandeling met 20 µmol/m².s verrood gedurende de dag tot een hogere vruchtopbrengst van Marinice leidt. Met name in februari was een hoger vruchtgewicht te zien. Die voorsprong resulteerde in 5% meer productie bij de DAG-behandeling vergeleken met de controle-behandeling zonder verrood. Ondanks vergelijkbare lichtefficiëntie tussen de DAG- en controle-behandelingen, was de daadwerkelijke opbrengst bij de DAG-behandeling hoger. De precieze voordelen hangen echter af van het energiecontract en worden groter tijdens weken met gunstige prijzen. Verder is er een verbeterde sortering van Marinice onder verrood licht en zorgt het licht voor een meer open gewasstructuur. Wel vertoont Marinice minder groeikracht onder verrood licht en zorgt continu verrood voor een tragere zetting.

Resultaten PCH-studie

Het onderzoek bij PCH toonde aan dat het toedienen van slechts 1 uur verrood licht aan het begin van de nacht de hoogste productie en lichtefficiëntie oplevert. Hoewel er een licht verlaagd vruchtgewicht werd waargenomen bij deze korte blootstelling, was het aantal vruchten per vierkante meter hoger. In contrast daarmee toonde het geven van 8 uur verrood licht gedurende de nacht geen toegevoegde waarde. Sterker nog, het zorgde voor een lagere lichtefficiëntie en verhoogde de wateropname van de plant gedurende de nacht. Verder bleek het energieverbruik van 1 uur verrood licht aan het begin van de nacht cumulatief vergelijkbaar te zijn met de controle per kWh per vierkante meter. Wat echter opviel, was dat het aanvankelijke productievoordeel van Marinice behandeld met extra verrood licht EOD begon te verminderen naarmate de tijd vorderde, waardoor de controlebehandeling het voordeel inhaalde.

Timing en toepassing zijn cruciaal

Uit de studies van zowel PSKW als PCH blijkt dat het gebruik van verrood licht in de teelt van Marinice veelbelovend is. Echter, de timing en toepassing zijn cruciaal: het is van groot belang te begrijpen hoe en wanneer het licht het beste kan worden toegepast. Dit benadrukt het belang van zorgvuldig onderzoek en de noodzaak voor telers om hun belichtingsstrategieën aan te passen aan specifieke gewasbehoeften. Terwijl verder onderzoek loopt, kunnen telers experimenteren met verrood licht in hun teelt, rekening houdend met de voorlopige bevindingen.

De link naar het uitgevoerde onderzoek van het Proefstation voor de Groenteteelt vindt u hier. Het door Proefcentrum Hoogstraten uitgevoerde onderzoek is hier te bekijken.
.

Bronnen:
– Het artikel van Cortés et al. Van 2016 toont de meerwaarde voor de plantmorfologie. (Trading direct for indirect defense? Phytochrome B inactivation in tomato attenuates direct anti-herbivore defences whilst enhancing volatile-mediated attraction of predators. New Phytologist)
– Een verhoogd suikergehalte wordt omschreven door Ji et al. In 2020. (Far-red radiation stimulates dry mass partitioning to fruits by increasing fruit sink strength in tomato)
– Sander Hogewoning heeft in 2013 een verhoogd drogestofgehalte aangetoond. (Eindrapportage Lichtkleuren Onderzoek: Wat is de ontbrekende schakel voor succesvolle productieverhoging?) en (Efficiënter Lichtspectrum voor open gewassen 2: de stap tot energiebesparing in de praktijk)