De maand juli is weer in zicht. We zijn de langste dag gepasseerd wat betekent dat daglengte en lichtsom stap voor stap weer gaan afnemen. Daarbij blijven tot september de buitentemperaturen relatief hoog en gaat zeker vanaf de tweede helft van juli de luchtvochtigheid weer toenemen. Deze natuurlijke omstandigheden zorgen er voor dat gewassen – zeker met het vorderen van de maand juli – steeds vegetatiever gaan groeien.

Het is dan ook zaak tijdig voldoende generatief bij te sturen om ook in de tweede helft van het jaar voldoende grofheid en kwaliteit te blijven oogsten. De basis hiervoor wordt gelegd in de maanden juli en augustus.

Klimaatcomputer koel instellen

Om voldoende kracht in de gewassen te houden, is het belangrijk na te gaan of de klimaatcomputer in de nacht en ochtend voldoende koel staan ingesteld. Doordat buitentemperaturen relatief hoog zijn en ook de grond erg is opgewarmd, zijn gerealiseerde temperaturen in de nacht en ochtend toch net een graadje hoger dan eerder in het jaar bij dezelfde instellingen.

Controleer kastemperatuur

Bekijk kritisch of de ingestelde temperatuur leidt tot de gewenste gerealiseerde temperatuur. Zeker als er in de ochtend een minimumbuis is ingesteld om verdamping te stimuleren, is de kastemperatuur snel aan de hoge kant. Nadeel hiervan is dat deze onnodig hogere temperatuur, op termijn kracht en grofheid kost.

Aanpassen watergift

Na half juli neemt ook de verdamping van gewassen best snel af. Geef daarom voldoende aandacht aan het aanpassen van start- en stoptijden. Ook het tijdig verlengen van de beurtgrootte, om voldoende zuurstof in substraat en daarmee een gezonde wortelgroei te houden, wordt deze periode weer actueel. Voor een goed eindschot in de productie zijn goede wortels onmisbaar.

Inventarisatiemoment

Neem, naast alle drukte met het gewas, het gezin en ook nog de vakantieperikelen, af en toe even rustig de tijd om voor jezelf vast te stellen wat er komende weken nodig is voor de teelt. Check bovendien of alles op orde is. Een uurtje denken levert vaak meer op dan een dag hard werken.

Tekst: Peter Klapwijk, 2 Harvest.

Gerelateerd