De boringwerkzaamheden van Trias Westland verlopen voorspoedig. Nadat de boor in december tijdelijk vast kwam te zitten tijdens de derde sectie van het boren, is de boor inmiddels weer actief. De Triasboring bevindt zich momenteel op ca. 3.600 meter diepte, vlak boven de Triaslaag.

De boorwerkzaamheden voor de derde sectie volgen op de boorwerkzaamheden voor de tweede sectie van de boring op, die half december werden afgerond. Afgezien van een versleten boorbeitel vanwege zones met vuursteen verliep dit tweede deel van de boorwerkzaamheden voorspoedig.

Uitdaging

Boortechnisch is de derde sectie bij de boring naar aardwarmte de meest uitdagende, onder andere omdat hier de krachten op de boorstang toenemen. Daarom is voor de boorwerkzaamheden voor sectie 3 een deel van de boorstang vervangen voor de ‘Vortex’; een extra motor diep in het boorgat. In deze boorstang zit een soort propeller die aangedreven wordt door de circulatie van de boorspoeling en verhoogt zo het toerental. Mede dankzij de Vortex boort Trias Westland momenteel met een snelheid van 8 tot 15 meter per uur.

Meevaller

De voorspoedige voortgang van de boorwerkzaamheden is niet de enige meevaller voor Trias Westland. Uit diverse metingen in de zogenoemde Onderkrijtlaag, blijkt dat dit reservoir zeer veel potentie heeft. Het winnen van aardwarmte uit deze laag is ‘plan B’ voor het geothermieproject van Trias Westland als warmtewinning uit de Triaslaag blijkt tegen te vallen of zelfs onrendabel is. De precieze temperatuur die uit de Onderkrijtlaag gewonnen kan worden, wordt bekend bij de productietesten. Op basis van de conclusies uit deze metingen zal het projectteam van Trias Westland een optimaal ‘plan B’-scenario ontwerpen.

Vooraanleg

Trias Westland begint eind deze maand met de vooraanleg van een stukje van het warmtenet. Het projectteam start alvast met gestuurde boringen in de tracédelen die de verbindingsweg Verlengde Veilingroute kruisen, zodat deze weg binnenkort weer opgesteld kan worden. Binnenkort wordt een well-test afgenomen die meer inzicht geeft in de samenstelling van de bodem. Op basis van de resultaten uit deze test neemt het projectteam van Trias Westland besluiten over het definitieve ontwerp van het warmtenet. Aan de hand van dit ontwerp start Trias Westland in het voorjaar met de aanleg van het warmtenet.

Bron en foto: Trias Westland.

Gerelateerd