Trias Westland is gestart met de aanleg van het warmtenet. Nadat de banken groen licht gaven voor de aanleg van het warmtenet, is op 22 maart het startschot gegeven voor de realisatie. De bedrijven A. Hak Leidingbouw en Welvreugd leggen samen het warmtenet aan en Logstor Nederland levert de benodigde buizen. Rotterdam Engineering neemt de detail engineering voor haar rekening.

Het fiat van de banken om te beginnen met de aanleg van het warmtenet kwam na een succesvolle productietest die 28 februari plaatsvond. Trias Westland pompte voor deze test water van 2,3 kilometer diep naar boven om een beeld te krijgen van het vermogen van het geothermiedoublet.

Hand in hand

Een bijzonder gegeven van de aanleg van het warmtenet is dat de uitvoerende partijen in een bouwteam samenwerken met opdrachtgever Trias Westland. De gebruikelijke gang van zaken is dat bij soortgelijke projecten eerst een project wordt gemaakt, daarna de aanbesteding volgt en de aannemer vervolgens het project realiseert. In dit project werken alle betrokken partijen van de ontwerpfase tot en met de realisatiefase samen om tot het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek te komen.

Krachten combineren

De bijzondere samenwerkingsvorm in één bouwteam is nodig omdat het vinden van geschikte locaties om de warmteleidingen ondergronds aan te leggen op een aantal plaatsen een hele uitdaging is. Trias Westland hoopt met deze werkvorm de creativiteit en kennis van de (lokale) aannemers en engineers optimaal te gebruiken om tot de meest (kosten)efficiënte oplossingen te komen.

Boring tweede put

Naast de start van het leggen van de warmteleidingen begon Trias Westland deze maand ook met de boring van de tweede put. Deze boorwerkzaamheden verliepen de eerste dagen zonder problemen totdat de boor op een diepte van 1.188 meter diepte op een natuurlijke breuk in de bodem stuitte. Hierdoor stroomde veel boorvloeistof weg, waardoor het boorgat korte tijd droogstond en deels instortte.

Opnieuw tegenslag

Nadat het projectteam de open breuk wist te dichten, hoopte Trias Westland het ingestorte deel weer vrij te kunnen maken door opnieuw de druk in de put op te voeren. Uiteindelijk bleek dit niet mogelijk en kwamen de specialisten tot de conclusie dat er geen mogelijkheden waren om het boorgat vrij te maken. Dit betekent opnieuw tegenslag voor Trias Westland, die hierdoor het grootste deel van de geboorde put en de boorapparatuur onderin de put verliest. Eerder werd het plan om op 4 km diepte warmte te winnen afgeblazen.

Vertakkingen boren

Trias Westland heeft het boorgat inmiddels met cement afgedicht en heeft vorige week de boringwerkzaamheden voor de tweede put hervat. Dit gebeurt door het boren van vertakkingen vanuit het boorgat vanaf ongeveer 150 meter diep. Momenteel bevindt de boor zich ongeveer op de diepte waar de boor de vorige keer op een open breuk stuitte.

Bron en foto: Trias Westland.

Gerelateerd