Hoewel de 4 km diepe boring van Trias Westland een ‘schat aan data’ heeft opgeleverd, is winning van duurzame warmte uit de Triaslaag niet rendabel. Daarom valt de organisatie terug op plan B en zal er warm water worden gewonnen uit de Onder Krijtlaag. Deze optie levert naar verwachting 19 tot 22 MW op, wat niet voldoende is voor alle telers die zich aan het project hebben gecommitteerd.

Uit de laatste sectie van de boorput is een kern van 30 meter steen naar boven gehaald. Na bestudering van die kern bleek de porositeit (permeabiliteit) van het gesteente uit de Trias-laag nihil te zijn. Dit betekent dat waterstroming op deze diepte zeer moeilijk tot onmogelijk is. Ook werden gassporen aangetroffen in de poriën van de zandsteen, waardoor een normale puttest met pomp niet mogelijk was. “Een echt grote tegenvaller”, aldus Floris Veeger, projectmanager geothermie van Trias Westland. Daarom is besloten deze diepe sectie met twee betonpluggen af te dichten en warmte te winnen uit de minder diepe Delft zandsteenlaag, in lijn met andere projecten in het Westland. Dat is een teleurstelling voor de deelnemers en de initiatiefnemers, omdat er geen nieuwe aardlaag is ontsloten die gaat helpen bij het uitfaseren van aardgas in Zuid-Holland.

Well-test

De Delft Zandsteenlaag blijkt wel dikker en beter doorlaatbaar te zijn dan verwacht. Ook is een extra zandlaag (op grotere diepte) gevonden, die echter niet zal worden gebruikt voor dit project. De organisatie verwacht uit de Delft zandsteenlaag – op 2,3 kilometer diepte – water met een temperatuur van 85 tot 90 graden te kunnen winnen.
De eerste well-test wordt het komende weekeinde verwacht. Als daarna definitief wordt besloten om de tweede put te boren, zal eind april een tweede well-test plaats vinden, die uitsluitsel zal geven over de precieze warmteopbrengst van het geothermieproject.
Om alle deelnemers van voldoende aardwarmte te kunnen voorzien is een tweede doublet nodig. Directeur Marco van Soerland sluit niet uit dat Trias Westland dit gaat uitvoeren, al bestaan hiervoor op dit moment nog geen concrete plannen. Het potentieel aan aardwarmte uit het Onder Krijt in het Westland bedraagt naar schatting 300 tot 400 MW.

Tekst en beeld: Mario Bentvelsen