De jury heeft gesproken, de winnaars van de GreenTech Innovation Awards werden afgelopen dinsdag tijdens de opening van de vakbeurs in Amsterdam RAI bekend gemaakt. Uit 18 verschillende nominaties werden drie winnaars gekozen: Natutec Scout (categorie Innovation) van Koppert Biological Systems, Ridder NoNa+ (categorie Sustainability) van Ridder Group en e-Gro (winnaar Concepts) van Grodan. In de categorie Impact werd geen prijs toegekend.

Mobiele applicatie voor het scouten van ziekten en plagen

Peter van Duijn van Koppert Biological Systems is als projectmanager verantwoordelijk voor Natutec Scout, de winnaar in de categorie Innovation. De Natutec Scout is een mobiele applicatie die tuinders en adviseurs helpt bij het arbeidsintensieve scouten van ziekten en plagen en ook adviezen geeft over de gewasbescherming, zowel biologisch als chemisch.

Voor wie is het? “We zijn vorig jaar juni begonnen met een aantal tuinders en consultants om te kijken: wat zijn nou de wensen op het gebied van monitoring in de kas. Daar zijn we nog steeds druk mee bezig. Het is eigenlijk een platform, waar mensen een account aan kunnen maken: ze geven aan hoeveel locaties ze hebben, hoeveel afdelingen per locatie, wie daarvoor verantwoordelijk is, et cetera. Denk aan de teeltmanager, de scouts en de mensen die mogen meekijken, zoals de crop consultants bijvoorbeeld.”

Hoe werkt het? Na een stukje authenticatie volgt een lijst, waarin hij kan zien welke ziekten en plagen voor hem relevant zijn, en kan hij zelf aangeven welke hij in het scoutproces wil gaan gebruiken. De klant kan zijn scouts gewoon de kas in sturen, die tikken het rij- en pootnummer op hun smartphone in en scannen met behulp van de app de vangplaten. Dat gaat veel sneller dan manueel scouten. Daarna analyseren wij de data en zetten we deze om in adviezen voor de teler: wat moet ik waar inzetten. De tuinder die met de app werkt kan heel snel zien in welke afdeling hij met een overschrijding te maken heeft. Bijvoorbeeld: bij witte vlieg in tomaat is 5 waarnemingen code geel (acceptabel), 10 is code oranje (kritiek) en boven de 15 is het code rood (alarm). Consultants kunnen ook inloggen en meekijken op het account van de tuinder. Als hij moet spuiten, dan kan hij gewoon het middel in de app invoeren en in de grafieken wordt dan ook zichtbaar wanneer het is toegepast, en zijn ook de effecten te zien op de plaag. De gewasbeschermingsdata kun je ook heel eenvoudig uploaden in het kader van MPS of Global-GAP of wat dan ook.”

Wat zijn de voordelen? “We willen toe naar een objectivering van scouting. We kunnen met de huidige app witte vlieg, trips en mineervlieg, sciara’s en beneficials die ook tegen een vangplaat aanvliegen scannen. Met schimmels, virussen en nutriëntentekorten houden we ons niet bezig, daarom willen we ook samenwerken met Hortikey (Berg Hortimotive) en Ecoation (van de scoutrobot/red.). De data die zij verzamelen willen wij kunnen inladen in ons platform. Als een tuinder drie verschillende apps voor gewasbescherming moet gaan gebruiken dan wordt het niks. De app is afgestemd op onze vangplaten, maar op termijn is het mogelijk om de app ook te laten werken met andere merken. We zijn ook bezig met NFC-tags in de vangplaten, zodat je de locatie niet meer hoeft in te tikken.”

Waar kan ik het krijgen? “We zijn de app momenteel bij vijf telers aan het testen. Het is nu nog een prototype, we maken elke twee weken een update. We willen naar een versie 1.0 toe per 1 september. Die is dan ook in de Apple Store verkrijgbaar.”

Overtollig natrium uit recirculatiewater verwijderen

Stefan Schuyleman en Boy de Nijs van Ridder Group zijn nauw betrokken bij de introductie van Ridder NoNa+, de winnaar in de categorie Sustainability. Ridder NoNa+ is een compacte waterunit die op een kostenefficiënte manier overtollig natrium uit recirculatiewater kan verwijderen met behulp van membraantechnologie en capacitieve elektrodialyse.

Voor wie is het? Telers zeggen tegen ons: we kunnen gewasbeschermingsmiddelen en biociden uit ons drainwater verwijderen, maar die natriumopbouw in de kas: dat blijft een probleem. Continu recirculeren gaat niet, we moeten uiteindelijk toch een keer spuien. Dat levert een extra belasting op en het kost extra meststoffen, want die spoel je ook weg. Het is dus een perfecte oplossing voor alle recirculerende tuinders, maar ook voor bedrijven die geen drainwater meer willen of mogen lozen. De waterhuishouding staat wereldwijd sowieso onder druk.”

Hoe werkt het? Dankzij de unieke combinatie van membraanfiltertechniek en capacitieve elektrodialyse-techniek is de Ridder Nona+ in staat om 95% van de het natrium in het drainwater selectief te verwijderen. Het is een recirculatie-unit; je haalt het zout er in meerdere beurten uit. De unit is bedoeld als behandeling voor de ontsmetter; hij haalt daar het water eruit en pompt dat weer terug om het totale zoutniveau omlaag te brengen. Je kunt het daardoor minder makkelijk gebruiken als doorstroom op het ingangswater. Er zijn landen waar dat nodig is. Door hier de Ridder NoNa+ te gebruiken in combinatie met andere recirculatiesystemen zoals UV-ontsmetting zijn telers in deze landen nu ook in staat om het zoutgehalte in hun irrigatiewater omlaag te brengen.”

Wat zijn de voordelen? “De Ridder NoNa+ is de ontbrekende schakel in de waterhuishouding om naar ‘emissievrij’ telen – tussen aanhalingstekens – te gaan. Het is niet volledig emissievrij, dat bestaat nu nog niet. Maar dit is wel een belangrijke stap in het verlagen van je water-footprint, de kosten van meststoffen en de gewasschade die makkelijker ontstaat bij een verhoogd natriumniveau. Daardoor loop je minder risico’s. Het voordeel is dat het feilloos te integreren is in een bestaand recirculatiesysteem. Het biedt ook een uitkomst in steeds vaker voorkomende periodes van extreme droogte, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer. Juist in zo’n periode willen telers zo min mogelijk spuien en krijgen ze eerder last van oplopende natriumgehalten en moeten ze meer gaan lozen. Dat kan straks niet meer.”

Waar kan ik het krijgen? We bieden de machine aan via onze dealers en installateurs. We kregen tot nu toe veel positieve reacties en de eerste productierun is al in gang gezet. We rekenen met een terugverdientijd van 1,5 tot 3 jaar, afhankelijk van de teeltoppervlakte.”

Nieuw gebruiksvriendelijk dataplatform

Paulina Florax van Grodan is als productmarketeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van e-Gro, winnaar in de categorie Concept. E-Gro is een gebruiksvriendelijk platform dat op termijn alle data van de kas wil integreren op een beslissingsondersteunend systeem voor de tuinder. Het integreert en analyseert op dit moment al data van het wortelmilieu, gewas, klimaat, watergift en oogst met behulp van kunstmatige intelligentie.

Voor wie is het? “E-Gro is een web en cloud based applicatie voor telers wereldwijd. Het is een open source platform dat kan communiceren met andere systemen, zoals de klimaatcomputer van de tuinder, maar ook met sensoren of andere databronnen. Dat integreren is echt wel nieuw, want dat is niet makkelijk.”

Hoe werkt het? “Je kunt e-Gro zien als een extra buddy in de kas die inzicht geeft in wat er allemaal gebeurt met het gewas, hoe het groeit en hoe het erbij staat. Het is een app die data analyseert en deze omzet in adviezen. Denk aan data van de klimaatcomputer en aan data van sensoren, bijvoorbeeld in de mat, die meten wat het watergehalte is en de worteltemperatuur en bijvoorbeeld hoe het waterniveau verloopt. Daar gebruiken we ook algoritmes voor. We hebben bijvoorbeeld een model gebouwd waarmee je voorspellingen kunt doen over de water intake, hoe het watergehalte afneemt in de mat en hoeveel water jij nog moet geven voordat de zon onder gaat. We hebben ook een module die aangeeft of je gewas vegetatief of juist meer generatief groeit. Het control proces, dus het aanpassen van de instellingen in de kas doen we niet via e-Gro. Als tuinder bepaal je nog altijd zelf wat je gaat doen met je data en wat je wilt aanpassen in de kas. Het platform draait via een webbrowser, en werkt dus op alle besturingssystemen.”

Wat zijn de voordelen? “Je kunt meer datagestuurd gaan telen; e-Gro kun je gebruiken om een model te bouwen en aan data-analyse te doen en kan adviezen geven op basis van data, als ondersteuning voor het nemen van teeltbeslissingen. We gebruiken bij Grodan de slogan ‘The more you know, the better you grow’ en met e-Gro gaan we meer richting datagedreven precisieteelt. Meten is weten. Daarbij gaat het veel verder dan alleen de data van de wortelzone of het klimaat. Het gaat bijvoorbeeld ook om arbeidsdata, energiedata en fertilizerdata. Die meten we nu nog niet, maar in de toekomst willen we dat wel gaan meenemen. Dat is het grote onderscheid ten opzichte van andere systemen in de markt, die gaan niet zo breed. E-Gro kan adviezen of berekeningen maken als een tuinder daar niet aan denkt, hij moet al aan zoveel andere dingen denken. Data kunnen daaraan bijdragen. E-Gro wil ook bijdragen aan een klimaatneutrale, duurzame en efficiëntere tuinbouw.”

Waarom ontwikkelen jullie dit? “We zagen in de markt dat een tuinder teveel systemen heeft in de kas en vaak door de bomen het bos niet meer ziet. We willen voorkomen dat een tuinder straks te maken heeft met 15 verschillende systemen voor 15 verschillende processen door een platform te maken en te kijken of we met andere partijen kunnen samenwerken. Daarvoor hebben we het langetermijn commitment van Grodan, dat onderdeel is van Rockwool. Want zo’n platform is natuurlijk nooit uitontwikkeld.”

Waar kan ik het krijgen? “We hebben de eerste versie al op de HortiContact gelanceerd en het is dus al operationeel. We hebben verschillende gebruikers in Canada, Australië, Benelux, UK en Frankrijk, en op basis van hun feedback passen we het steeds aan.”

Tekst en beeld: Mario Bentvelsen