Vier bedrijven mochten afgelopen dinsdag een GreenTech Innovation Award na de opening van de vakbeurs in RAI Amsterdam in ontvangst nemen. Maar wat is nou zo bijzonder aan die innovaties? We vragen het aan Ruud Schulte van de Van der Ende Groep, winnaar van de Sustainability Award, en aan Rob Schoones van Priva, winnaar van de Impact Award.

Ruud Schulte is als manager van de waterbehandelingsafdeling verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Poseidon Sodium Extractor: een BZG-gecertificeerde machine die niet alleen het drainwater zuivert van gewasbeschermingsmiddelen. De machine kan ook natrium uit het drainwater halen met behulp van membraantechniek. “Daardoor hoeft nog maar 20% van de normale hoeveelheid drainwater te worden geloosd. Ook kun je 50% besparen op je nutriënten, die anders in het riool zouden verdwijnen.”

Duurzaam waterbeheer

Een bijzonder effectieve oplossing voor duurzaam waterbeheer, waarmee zowel water als meststoffen bespaard worden en tegelijk aan de waterzuiveringsplicht kan worden voldaan. “Nog een voordeel is dat je hiermee het Na-getal in je drainsilo het hele jaar door constant kunt houden. Nu is het zo dat de meeste kwekers extra gaan watergeven als het Na-gehalte in het drainwater te hoog wordt en daarmee doorgaan tot het laag genoeg is. Dat veroorzaakt schommelingen in het wortelmilieu en remt de groei.”
Er draaien nu acht machines in de praktijk in verschillende teelten. De gebruikers zijn unaniem enthousiast, ook omdat ze meer opbrengst per m2 melden, zegt Schulte. “De machine is natuurlijk ontwikkeld voor de Nederlandse markt, maar we merken nu ook veel interesse uit het buitenland, omdat ze ook daar tegen hoge Na-gehaltes aanlopen. In droge gebieden speelt ook mee dat je het water langer kunt hergebruiken.”

Priva Academy

Rob Schoones is teamleider van Priva Academy, waarvoor het bedrijf de Impact Award in ontvangst mocht nemen. “Priva Academy is een leeromgeving, ontwikkeld voor de Priva-organisatie wereldwijd. Nu gebruiken we die omgeving ook voor het trainen van onze partners, zowel in Vertical Farming/Indoor Growing, Building Automation als Horticulture. In de tuinbouw trainen wij nu ook eindgebruikers, de telers, met Priva Academy. Dat doen we gratis en voor alle telers, ook als zij geen Priva hebben. We trainen over klimaatzaken, watergeven, energiebeheer en arbeid- en teeltregistratie en beginnen op domeinniveau. Bijvoorbeeld: wat is klimaat maken en wat komt daar bij kijken. En hoe kun je daar invulling aan geven met Priva-apparatuur. Telers met een ander systeem kunnen zelf de vertaalslag maken naar hun eigen apparatuur.”

Virtueel leren

Het gaat hier om echte e-learning, wil Schoones benadrukken: “We stellen leervragen, je kunt je voortgang online bijhouden en je weet je cijfer als je met de training klaar bent. Elke cursus heeft ook zijn eigen discussieboard. Zodra je een vraag stelt komt die automatisch bij ons binnen, ook bij de leraar die verantwoordelijk is voor die training. Daar formuleren wij dan zo snel mogelijk een antwoord op. Andere leerlingen kunnen ook reageren, net als in een klaslokaal. Het is virtueel leren met een personal touch.”
Priva Academy traint nu 1400 leerlingen in 32 landen. De trainingen zijn beschikbaar in vier talen (Nederlands, Duits, Engels en Frans), zegt Schoones niet zonder trots. “Daar komt binnenkort Spaans bij. Al die talen hebben we nu in de gebouwenmarkt al draaien, in de tuinbouw zijn we er mee bezig. Het is work in progress: we hebben nu ongeveer 20 tot 30% van al onze kennis gedigitaliseerd en online gezet. Onze focus ligt op het maken van nieuwe content, die we eerst in het Engels publiceren, want dat werkt wereldwijd.”

Samenwerking met scholen

Nieuw is dat ook scholen kosteloos gebruik kunnen maken van de online trainingen van Priva Academy. “Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, maar daar maken we dan afspraken over. Het is namelijk zonder deze afspraken niet toegestaan om de Priva Academy te gebruiken voor het trainen van groepen. Ook mag onze content niet commercieel worden gebruikt. Daarnaast maken wij afspraken over wederzijdse promotie. Wij maken bij onze telers graag bekend welke scholen gebruik maken van Priva Academy, zodat als zij een stagiaire zoeken contact op kunnen nemen met een school in binnen- of buitenland. Wij promoten ook scholen die aanvullende cursussen voor bedrijven bieden en zo proberen we de cirkel rond te maken. Door dit te doen denken wij leerlingen dichter in de wereld van de tuinbouw te brengen. En tegelijk de kloof te verkleinen tussen het lesaanbod en de praktijk. Als wij een nieuw product lanceren, dan staat de cursus al in de Academy.”

Lees ook de reacties van de andere winnaars.

Tekst/foto’s: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd