Naarmate bedrijven in de Nederlandse tuinbouw groter zijn gebruiken ze meer ICT en halen ze een beter rendement. Toch maakt het gemiddelde glastuinbouwbedrijf nog maar beperkt gebruik van bedrijfsmanagementsystemen. Tevens blijkt het management op veel bedrijven niet erg planmatig te zijn, blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Tuinbouw Digitaal.

In het onderzoek is gekeken naar glastuinbouwbedrijven in drie sectoren: glasgroenten, snijbloemen en pot- en perkplanten. De onderzochte bedrijven in deze sectoren zijn sterk gemechaniseerd, maar het gebruik van bedrijfsmanagementsystemen blijft achter. Als belangrijkste voordelen van ICT noemen de ondervraagde tuinbouwondernemers het extra inzicht in de bedrijfsvoering en de gemakkelijkere administratie. Zij maken hiervoor vooral gebruik van algemene software, zoals Excel-spreadsheets.

Concurrentiepositie

Tuinbouw Digitaal ziet ICT als een belangrijk hulpmiddel om de concurrentiepositie te behouden en versterken: ondernemers kunnen tijd en kosten besparen, administratieve lasten beperken, beter voldoen aan de klantvraag en de logistieke afhandeling versnellen. Het onderzoek laat zien dat ICT tuinbouwondernemers helpt om voldoende inzicht te houden in een complexer wordende bedrijfsvoering.
Grote bedrijven maken meer gebruik van ICT en halen ook een beter economisch rendement. Maar meer ICT-gebruik biedt op zichzelf geen garantie voor betere resultaten. Hierbij spelen veel factoren een rol en ICT-gebruik is er slechts één van. Daar komt bij dat een investering in ICT vaak pas na enige tijd echt impact krijgt op de bedrijfsvoering en de resultaten. Als tuinbouwondernemers willen investeren in ICT, dan geven de best renderende bedrijven prioriteit aan investeringen op het gebied van kostprijscalculatie, arbeidsregistratie en energiebeheer.

Lees de volledige publicatie ‘Het nut van ICT-gebruik voor tuinbouwondernemers’ (pdf).

Bron: Tuinbouw Digitaal. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd