De Tuinbouwsector en de Watersector vragen partijen uit zowel de tuinbouwsector als de watersector om gezamenlijke projecten in te dienen. Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Watertechnologie zijn op zoek naar cross-sectorale projecten waar samenwerkingspartners uit beide sectoren binnen samenwerken.

Bedrijven uit beide sectoren kunnen hun cross-over projectvoorstellen tot 1 augustus 2017 indienen. Gezien het gezamenlijke belang hebben het TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Watertechnologie middelen gereserveerd voor cross-sectorale samenwerkingsprojecten via zogenoemde publiek-private samenwerking (PPS).

Financieringsvoorwaarden

Naast de financiering van TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Watertechnologie moet het project gefinancierd worden door een bedrijfsbijdrage die minimaal de helft van het projectbudget bedraagt. Van dit deel van het projectbudget moet minimaal 50% in cash zijn; het overige deel mag in-kind zijn.

Cross-sectorale projecten

De Watersector en de Tuinbouwsector werken in diverse projecten samen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de verschillende disciplines. Denk hierbij aan het PPS Glastuinbouw Waterproof project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’. Dit project loopt binnen beide sectoren en is tot stand gekomen met co-financiering van de Stichting Programmafonds Glastuinbouw.

Samenwerking verder uitgewerkt

De samenwerking tussen de beide sectoren is recent verder vormgegeven door een getekende samenwerkingsovereenkomst. Doel hiervan is om de tuinbouw onder glas, de tuinbouw in de open grond en de akkerbouw tot de meest circulaire ter wereld te maken, en de voedselveiligheid in de keten nog verder te vergroten. Om dit doel te kunnen bereiken is onderzoeksbudget gereserveerd.

Een project indienen kan door een e-mail te sturen naar bart.schalkwijk@kwrwater.nl. De voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen vindt u hier.

Bron: Topsector Tuinbouw & Uitgansmaterialen.

Gerelateerd