Nagenoeg alle glastuinders in de Bommelerwaard kiezen voor collectieve waterzuivering. Zij doen dit in een project waarin ook de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, drinkwaterbedrijf Dunea en Waterschap Rivierenland samenwerken. Gezamenlijk bouwen de partijen een ‘tuinbouwriool’ om de inzameling en zuivering van afvalwater uit de glastuinbouw te regelen.

Dit gezamenlijke ‘tuinbouwriool’ is onderdeel van de herstructurering van de tuinbouwsector in dit gebied. Wethouder Adrie Bragt van Zaltbommel: “Het kost veel energie en tijd om dit gezamenlijk te organiseren, maar dit resulteert in een bijna Bommelerwaard-brede waterzuivering van zeer hoge kwaliteit. Het project wordt ondersteund met een Europese subsidie van 1,7 miljoen euro.”

88% tekent de overeenkomst

Inmiddels tekende zo’n 88% van de tuinders in het gebied de samenwerkingsovereenkomst. Zij sluiten zich hiermee aan bij de collectieve waterzuivering. Dat is goed voor zo’n 254 hectare glastuinbouw. De overige 12% van de tuinders in de Bommelerwaard heeft zelf de waterzuivering geregeld of heeft geen afvalwater dat gezuiverd moet worden. Waterschap Rivierenland controleert of deze bedrijven inderdaad niets lozen. Om de afspraken te bevestigen, tekenden David van Tuijl, chrysantenkweker uit Brakel, Wethouder Adrie Bragt van de gemeente Zaltbommel en Heemraad Matthieu Gremmen, bestuursvoorzitter van Waterschap Rivierenland op 8 december een overeenkomst.

Uitstel van wettelijke verplichting

In principe moet iedere tuinder vanaf 1 januari 2018 zelf een waterzuivering laten installeren of organiseren. Als tuinders deelnemen in een collectief, zoals in de Bommelerwaard, en een gezamenlijke zuivering bouwen dan kunnen ze uitstel krijgen. In de Bommelerwaard gaan de werkzaamheden naar verwachting begin 2019 van start. Voor de waterzuivering leggen de partijen zo’n 35 kilometer inzamelleiding aan. Bij ongeveer 60 bedrijven komt een pompinstallatie.

Specifieke voorzuivering aanleggen

Het waterschap bouwt een specifieke voorzuivering voor de gewasbeschermingsmiddelen. De Maasdrielse bedrijven die meedoen, kunnen hun water per as op de zuivering aanbieden. Drinkwaterbedrijf Dunea levert een projectleider en kennis uit hun organisatie, plus een bijdrage in het telemetriesysteem waarmee alle pompen worden aangestuurd. Dit telemetriesysteem detecteert ook wanneer er een buffer vol is en overloopt in tijden van hoge waterstanden in de rivier (kwel).

Europese subsidie steunt project

Tuinders betalen het project zelf. Maar een groot deel wordt gefinancierd met een Europese subsidie. Het gaat om 1,7 miljoen van de 4 miljoen die de zuivering in totaal kost. Het project levert namelijk een grote bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit en drinkwaterveiligheid. Op 28 november 2017 besloten de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland om de subsidie te verlenen.

Ook nutriënten uit water halen

Door de waterzuivering samen te organiseren kunnen de tuinders hun afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen veilig lozen. Hoewel het nog niet verplicht is, worden op dat moment ook meteen nutriënten (meststoffen) uit het water gezuiverd. Daar komt verder nog bij dat het waterschap een betere zuivering plaatst dan de wettelijk verplichte zuivering. Daardoor ontstaan er geen afbraakproducten van de gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor ondervindt drinkwaterbedrijf Dunea minder hinder bij het maken van drinkwater.

Bron: gemeente Zaltbommel.

Gerelateerd