Het samenwerkingsverband van 7 tuinders in Vierpolders, Aardwarmte Holding, wil investeren in een biomassacentrale. Deze centrale wordt 50 meter lang en 13 meter hoog en gaat warmte leveren aan het reeds bestaande aardwarmtenet. Op die manier kunnen zij van het gas af en kan het netwerk ook warmte gaan leveren aan een geplande nieuwbouwwijk. Het initiatief kan op dit moment echter rekenen op veel weerstand van bewoners in het nabij gelegen dorp Vierpolders.

De tuinders willen de centrale bouwen aan de Tuindersweg 1. Deze locatie ligt echter op circa 200 meter van de dichtstbijzijnde woningen. Hoewel er in een vroeg stadium overleg is geweest met de buurt, lijkt de bevolking nu pas echt geïnformeerd te raken. Er is dan ook een protestbeweging gestart met als doel de centrale op een andere plek te krijgen.

Aanvullen van warmtenet

Volgens de telers is de biomassacentrale – de buurt praat over een ‘stookfabriek’ – nodig als aanvulling op de recent in bedrijf genomen aardwarmte-installatie aan de Moersaatseweg in Vierpolders. Deze heeft namelijk niet de capaciteit om ’s winters voldoende energie te leveren voor de warmtebehoefte van de glastuinbouw én de geplande nieuwbouwwijk. De gemeente Brielle, waar Vierpolders onderdeel van uit maakt, heeft de ambitie om de nieuwe wijk ook op dat warmtenetwerk aan te sluiten.

Koppeling met woonwijk

Nu gebruiken de tuinders in de winter nog hun wkk’s en gasketels als zij warmte tekort komen. Met de biomassacentrale hoeft dat niet meer. Om de capaciteit van de biomassacentrale het hele jaar door optimaal te benutten is een koppeling met de woonwijk interessant. De centrale zal gaan draaien op lokaal stookhout, dat op dit moment hoofdzakelijk naar Duitsland wordt geëxporteerd. Dit bespaart meteen ook veel vrachtwagenkilometers. Het snoeihout moet vrij zijn van vervuiling, zodat de verbranding zo schoon mogelijk is en de geuroverlast nihil. Het materiaal zal onder een overkapping worden opgeslagen.

Naar alternatieve locatie

Desondanks wil de Dorpsraad van Vierpolders de bewoners mobiliseren om in verzet te komen tegen de plek, aan de rand van het dorp. Zij vinden dat de omvang te groot is en dat hij te dicht bij de huizen komt. Daarnaast is men bang voor overlast door lawaai, geur en fijnstof. Ook zien de mensen een probleem in de aanvoer van biomassa, waardoor dagelijks zes vrachtwagens hun lading komen brengen. De bewoners zijn niet tegen de biomassacentrale, maar willen dat de tuinders hem nabij de aardwarmte-installatie bouwen, waar het dorp er geen last van heeft. Omdat de vergunning nog moet worden verleend en de gemeenteraad er nog over moet praten, is het project nog allerminst zeker.

Meer informatie is te vinden op www.biomassavierpolders.nl

Bron: Briels Nieuwsland / Dorpsraad Vierpolders /AD Voorne-Putten.

Gerelateerd