Eind 2015 werd gestart met een tweede aardwarmteboring in het tuinbouwgebied ‘Californië’ ten noordwesten van Venlo, op circa 1,5 kilometer van de geothermie-installatie van glastuinbouwbedrijf Wijnen Square Crops. Op een diepte van 2500 meter werd – met succes – gezocht naar duurzame warmte voor de in het gebied gelegen en toekomstig te bouwen kassen.

De aanleg van dit tweede doublet is een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar Californie BV en drie tuinders: Frank van Lipzig, Roland Gielen en de gebroeders Thomas en Jordan van Leeuwen. Op 3 december 2015 werd gestart met boren. Op 3 februari 2016 werd de productieput getest: het resultaat was een maximale productie van 375 m³ per uur en een temperatuur van 80 graden.

De betrokken tuinders zijn zeer te spreken over dit resultaat. Daarom is besloten meteen aan te vangen met het boren van de injectieput. Indien de injectieput net zo goed wordt, kan de gaskraan op deze drie bedrijven bijna helemaal dicht. Bovendien is er dan voldoende aardwarmte beschikbaar voor een naastgelegen perceel van 20 hectare.

Opbrengst boven verwachting

In de loop van maart wordt de injectieput getest. In het voorjaar wordt de bovengrondse installatie gebouwd en in het najaar kan worden gestart met de levering van aardwarmte. De warmte gaat naar drie tuinbouwbedrijven (tomaten en komkommers) met een gezamenlijk oppervlak van 26 hectare. De kosten voor de boringen en de aanleg van de leidingen bedragen 13 miljoen euro.

De boringen worden verricht met de T49 van KCA Deutag, die eerder de geothermieputten van Collectief Aardwarmte Vierpolders heeft geboord. De mijnbouwkundige begeleiding is uitgevoerd door WEP (Well Engineering Partners). Het project wordt begeleid door Radboud Vorage, die ook betrokken is bij het project Koekoekspolder.

Bekijk de video van Omroep Limburg over de tweede aardwarmteput in Californië.

Bron: http://californie.nu/www.geothermie.nl Foto: Mario Bentvelsen.