Dat er na een jaar intensief onderzoek nog geen heldere oplossing is voor binnenrot in paprika, geeft volgens teler Danny van der Spek uit Bergschenhoek de complexiteit van het probleem aan. Van der Spek zegt dit naar aanleiding van de artikelen over inwendige vruchtrot in paprika in de november en december editie van Onder Glas.

“Er wordt niet alleen in Nederland, maar ook in België, Canada en Engeland onderzoek gedaan naar Fusarium. Tot de kern zijn onderzoekers helaas nog niet gekomen; een complete oplossing is er vooralsnog niet.”

Vervolgonderzoek

Van der Spek volgt het onderzoek ook nadrukkelijk als lid van de landelijke commissie Paprika. Het uitblijven van een heldere oplossing noemt hij verontrustend. Hij pleit dan ook voor vervolgonderzoek, maar verbindt daar wel een voorwaarde aan. “In meerdere landen wordt naar het probleem gekeken, dus is het zaak om het vervolgonderzoek te richten op nieuwe gebieden en we moeten voorkomen dat het geen herhalingsonderzoek wordt.”

Goede hygiëne

Over de in het artikel genoemde teeltvoorwaarde van een goede hygiëne zegt Van der Spek: “Die discipline waren we in de paprika een beetje kwijt, maar de protocollen zijn flink aangescherpt de laatste jaren. Maar ook dit is geen garantie voor succes. Het brengt de aantasting wellicht terug van 10 tot 5 procent, maar nog niet tot 0.”

Tekst: Roger Abbenhuijs