De onrust in de energiemarkt is niet iets van de laatste tijd, want al ver in de vorige eeuw was er regelmatig sprake van een energiecrisis. Op 25 november 1956 was de allereerste autoloze zondag in ons land, ook al reden er nog niet heel veel auto’s in die tijd. Reden was een conflict in de Suezcrises, waardoor de toevoer van het zwarte goud in gevaar kwam.

Later, in de periode eind 1973, waren er weer een aantal autoloze zondagen vanwege de enorme stijging van de olieprijs, omdat het Westen steun gaf aan Israël in de oorlog. Let wel; later werd bekend dat het over 10 miljoen liter brandstof ging wat er op zo’n autoloze dag bespaard werd.

Ondertussen ging de glastuinbouw op aardgas draaien, maar die prijs was gekoppeld aan de olieprijs en dus bleef de onzekerheid. In 1984 bereikte de gasprijs de 0,40 guldencent, wat natuurlijk veel te gek was. Protest in Bleiswijk, waar toenmalig minister-president Ruud Lubbers naartoe kwam om zijn achterban toe te spreken. De tuinbouwsector, die vanouds uit veel CDA-aanhang bestond, was teleurgesteld, want zo konden we geen ondernemer blijven in ons land. Maar er werden wel allerlei maatregelen genomen, zoals vaste schermen en folie langs de gevels, om maar zoveel mogelijk energie te besparen.

Ook in deze tijd staan we weer voor grote uitdagingen, vooral de energiebelasting zal grote impact hebben voor veel glastuinbouwbedrijven. De hele energiemarkt verandert erg snel op het ogenblik. Stroomprijzen gaan flink onderuit, maar de belastingen erop zijn alleen maar gestegen. Onbalansprijzen schieten alle kanten op. Wat kun je ermee?  Vele vraagstukken voor menig ondernemer.

De belangrijkste energie die er is zit in onszelf, elke dag weer moeten we starten met een volle batterij om het bedrijf in goede banen te leiden. Naar de toekomst toe denk ik dat het een uitdaging blijft om in dit land te blijven ondernemen. Dat zal niet altijd vanzelf gaan en zeker niet alleen op energiegebied. Laten we met z’n allen zorgen dat we de politici in Den Haag kunnen laten zien dat wij met steeds minder fossiele energie onze producten kwalitatief goed kunnen telen. Trots zijn op ons innovatieve sector, dat geeft pas energie.

André van Paassen, chrysantenteler bij Arcadia in De Kwakel