Winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2023 is Van der Avoird Trayplant. Door een innovatief vierlagensysteem met zachtfruit (aardbeien en frambozen) behaalt het teeltbedrijf op 1 ha teeltruimte dezelfde opbrengst als op 240 ha in de vollegrond. Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reikte de prijs uit in de fossielvrije kas van Koppert Cress in Monster.

Theelers won de themaprijs ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’. Met de reststromen van glastuinders maken zij theeblends om zo een bijdrage te leveren aan de circulariteit van de tuinbouw. De themaprijs werd uitgereikt door Meindert Stolk, voorzitter van Greenport West-Holland.

Veerkracht in crisistijden

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “De Nederlandse tuinbouw is een sector van internationaal aanzien waar we trots op kunnen zijn. Ook in de huidige uitdagende tijd met hoge energieprijzen zie ik dankzij het innovatievermogen en het ondernemerschap hoeveel veerkracht tuinbouwers hebben. De Tuinbouw Ondernemersprijs zet deze ondernemers en de kracht van de sector in de spotlights.”
Voorzitter Michiel F. van Ginkel deed in zijn welkomstspeech een oproep aan de minister om voor de sector met een heldere visie voor de tuinbouw te komen. Hier wordt volgens Van Ginkel op dit moment alleen over de randvoorwaarden gesproken bij de totstandkoming van het landbouwakkoord.

Voorloper van der Avoird Trayplant

Van der Avoird Trayplant is een vermeerderaar gespecialiseerd in het opkweken van aardbei- en frambozenplanten. Door hun innovatieve vierlagensysteem telen ze zachtfruit op 1 ha met de opbrengst van 240 ha. De overbodige hectares worden teruggegeven aan de natuur in de vorm van zogenaamde natuurbuffers. In het waterbassin dat drie keer zo groot is als het bedrijf vangen ze regenwater op met genoeg voorraad voor een heel jaar. Het bedrijf heeft twee locaties, in Bavel en Molenschot. Volgens de vakjury is Van der Avoird Trayplant toonzetter in onderzoek, sterk ondernemerschap en systeeminnovaties voor vermeerdering en productie. Een meerdimensionaal bedrijf met een sterke visie en scherpe focus, waarbij innovatie in het DNA zit. Een goed voorbeeld is de vierlagenteelt op de nieuwe locatie. Deze locatie is nagenoeg emissievrij, heeft geen CO2-uitstoot en geen afvalwater.
Peter van der Avoird: “We zijn er trots op dat we met onze visie kunnen inspireren: de natuur minder belasten, maar toch voorzien in de groeiende voedselbehoefte. We werken aan het voedsel van morgen, maar houden de planeet met ons boerenverstand in de gaten.”

Thee van reststromen

Start-up Theelers zet restmaterialen en bijproducten om tot een nieuw product voor de consumentenmarkt: kruidenthee melanges. Theelers is ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie van vier telers: Corn. Bak Bromelia in Assendelft, De Kruidenaer in Etten-Leur, Westlandpeppers in De Lier en Gova in Nispen. De wijze waarop zij hun krachten bundelen vindt de jury een voorbeeld voor de sector. De vier ondernemers zetten elkaars expertise in om zo samen een stap te zetten in innovatieve productontwikkeling in de glastuinbouw.
Pieter Boekestijn: “Theelers staat voor samenwerking, kwaliteit en passie voor horticultuur. We zijn trots en vereerd dat we door onze gewassen samen te brengen de themaprijs ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’ hebben gewonnen. Het is nu tijd om door te pakken met het naar de markt brengen van ons product.”
Ieder jaar verdiept de onafhankelijke vakjury zich in de kandidaten en beoordeelt hen op de gestelde criteria. De jury bestaat uit een selectie vakspecialisten in de tuinbouwsector. Voor de beoordeling van de themaprijs ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’ werd een separate vakjury geraadpleegd.