De aubergines van De Linge Aubergines zijn sinds kort officieel klimaatneutraal gecertificeerd. Om dit voor elkaar te krijgen, zette Jan van der Harg de afgelopen jaren flinke stappen in de verduurzaming van zijn energievoorziening. Daarnaast werd in het certificeringstraject de CO2- impact in de gehele keten richting PLUS Retail onder de loep genomen. De klimaatneutrale aubergines liggen inmiddels bij deze supermarktketen in het schap.

Jan van der Harg teelt aubergines op een oppervlak van 7,8 hectare. Zijn bedrijf ligt in tuinbouwgebied NEXTgarden, in de gemeente Lingewaard. Deze locatie speelde een sleutelrol in de verduurzaming van de energievoorziening van het auberginebedrijf. “In 2021 is hier in het gebied namelijk een biomassa-installatie in gebruik genomen”, vertelt Van der Harg. “Met de warmte van deze installatie kunnen wij grotendeels voorzien in onze warmtebehoefte. Onze WKK’s fungeren puur nog als back-up en als aanvulling.”
Ook wat betreft de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening zette Van der Harg de afgelopen jaren flinke stappen. Op zijn bedrijven – de teler heeft naast het auberginebedrijf ook nog twee locaties met paprika’s – liggen namelijk 1.200 zonnepanelen. “Hiermee kunnen we ook grotendeels voorzien in onze eigen stroombehoefte. Daarnaast zijn we al jarenlang actief bezig met energiebesparing en het maken van een efficiencyslag qua energie-inzet. We hebben dus flinke stappen gezet richting fossielvrij.”

Samenwerking in keten

Dit besef deed bij Van der Harg de vraag rijzen of hij deze duurzame werkwijze niet op de een of andere manier zou kunnen verwaarden in de markt. Hij ging hierover in gesprek met The Greenery, die al zijn aubergines afzet. “Om een lang verhaal kort te maken: samen met The Greenery en PLUS Retail – een belangrijke afnemer van ons, die duurzaamheid hoge prioriteit geeft – zijn we vorig jaar het certificeringstraject gestart, om klimaatneutrale aubergines in het schap te brengen. We werden in dit traject ondersteund door de Climate Neutral Group. Hierbij werd niet alleen de CO2-uitstoot van ons bedrijf in kaart gebracht, maar ook in de rest van de keten. Dus bij het transport, in het distributiecentrum, et cetera. In je eentje kun je namelijk niet tot een klimaatneutraal product komen; daarbij moet je gezamenlijk optrekken met andere ketenpartijen.”

Verdere CO2-reductie

Hoewel een volledig CO2-neutrale teelt en keten de stip op de horizon vormt richting 2050, is dat nu nog niet het geval, geeft Van der Harg aan. “Maar de CO2 die nu nog wordt uitgestoten, compenseren we door te investeren in klimaatneutrale projecten. Dat doen we ook als keten. En op die manier kunnen we onze aubergines nu al onder het label ‘klimaatneutraal’ in de markt zetten. De komende jaren gaan we kijken hoe we de CO2-uitstoot verder kunnen reduceren, in de keten en op mijn bedrijf. Zelf heb ik de grootste slag inmiddels wel gemaakt. Het zal vooral draaien om het optimaliseren van de energie-inzet, om zo de puntjes op de i te zetten.”

Winstpunten

De hamvraag is wat deze certificering, die ook de nodige investeringen voor teler Van der Harg met zich meebracht, gaat opleveren. Dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen, geeft hij aan. “Daarvoor is het nog wat vroeg, de certificering is pas net rond. We zijn nu aan het kijken hoe we een en ander verder vorm kunnen geven, en ook op welke manier we in het winkelschap zichtbaar gaan maken dat onze aubergines klimaatneutraal geproduceerd zijn.”
De ondernemer gaat er desondanks wel vanuit dat de certificering een meerwaarde zal hebben. “Ik hoop dat onze gezamenlijke inspanning zal bijdragen aan een lange termijn samenwerking, zodat ik de investeringen kan terugverdienen. Daarnaast ben ik, zover ik weet, de eerste aubergineteler die een klimaatneutraal product kan leveren. Ook daarom ga ik er vanuit dat het certificaat ‘klimaatneutraal’ zal helpen om onze duurzaamheidsinspanningen te verzilveren en een financiële meerwaarde zal hebben. Maar ik durf op dit moment nog niet te zeggen hoe groot die zal zijn. Winstpunt is sowieso dat we, door dit als ketenpartijen samen op te pakken, een stabielere keten hebben gerealiseerd. Dat geeft meer zekerheid in de afzet.”

Tekst: Ank van Lier