Het vroege voorjaar ligt weer achter ons. Het is een totaal ander voorjaar dan vorig jaar, met vooral minder licht. Dat heeft een groot effect gehad op de eerste zetsels. De verschillen per bedrijf zijn groot.

We zijn in mei aangekomen en we kunnen inmiddels de balans opmaken van het vroege voorjaar. Het is duidelijk; gebrek aan licht. We lopen tegen de 20% achter in productie op het zeer lichte jaar 2022. Alles is trager dan we gewend zijn het afgelopen jaar. De verschillen in gewassen op de bedrijven zijn ook goed zichtbaar.

De eerste belasting

De verschillen die ik onderweg tegenkom hebben een reden. Een vruchtje te veel of een half graadje harder gestookt maakte vorig jaar niet zoveel uit. Het vele licht vereffende veel. Maar dit jaar zijn de gevolgen hiervan veel groter. In februari heb ik een stukje geschreven over de hebberigheid die we hebben in de winter op het moment dat we een keuze moet maken voor de eerste belasting. Dat teeltadvies was weliswaar geschreven voor komkommer, maar voor paprika geldt hetzelfde. De planten groeien dan nog prima, maar van hebberigheid krijg je in mei pas de rekening.

Lekker ouderwets dunnen

Een aantal telers is toch te hebberig geweest. Dat kost nu groei en geeft een meer onregelmatige productie. Het zal moeilijk zijn om dat nu nog te corrigeren. Dus ik benoem het nog maar een keer: volgend jaar weer lekker ouderwets dunnen. En al is het dan weer veel lichter dan komt dat vanzelf ten goede. Maar ik denk dat ik beter begin volgend jaar weer een teeltadvies hierover kan schrijven, want ik ben bang dat het dan alweer is weggezakt.

Tekst: Barend Löbker, Vortus, beeld: Wilma Slegers