Met ingang van 1 oktober 2017 kunnen glastuinbouwbedrijven met een certificaat aantonen dat zij het restwater dat zij lozen voor minimaal 99,5% van gewasbeschermingsmiddelen zuiveren. Alleen op deze wijze kunnen telers gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid weer gebruiken. Sinds 15 maart 2017 gold een verbod op middelen met dit bestandsdeel.

Via het MPS-certificatieschema waterzuivering kunnen telers voldoen aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid. Deze voorschriften hebben betrekking op de certificering van het hebben, gebruiken en onderhouden van een BZG-zuiveringsinstallatie. Deze installatie moet dan voor tenminste 99,5% imidacloprid uit het water halen. LTO Glaskracht Nederland en MPS hebben het certificatieschema samen ontwikkeld.

Akkoord Ctgb na praktijkonderzoek

Het certificatieschema kwam tot stand op basis van uitgebreid praktijkonderzoek. LTO Glaskracht Nederland legde het schema voor aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb trok de conclusie dat het schema recht doet aan de voorwaarden die zijn gesteld in het besluit en het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid (Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG, WOPRO Imidacloprid 70 WG).

Certificeren met installatie

Sinds 15 maart 2017 mochten glastuinders het middel imidacloprid niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen of het lozingswater minstens voor 99,5% zuiveren. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond. Het vaststellen van het certificatie-schema waterzuivering door MPS geeft nu invulling aan de laatste optie. Als een teler een BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie heeft met zuiveringsrendement van 99,5% voor imidacloprid en voldoet aan de eisen van het MPS-certificatieschema waterzuivering, dan kan hij zich laten certificeren.

Noodzaak van imidacloprid

Voor een aantal teelten is imidacloprid essentieel voor een schone start van de teelt. Dit middel ondersteunt het ver doorgevoerde Integrated Pest Managementsysteem. Hierdoor vermindert de totaalinzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Mede door de inzet van LTO Glaskracht Nederland kan het gebruik van imidacloprid nu alleen waar nodig en onder streng gecontroleerde omstandigheden worden toegepast, veilig voor mens, dier en milieu.

Pilot nul-lozing imidacloprid

Voor de telers die willen voldoen aan de ‘niet-lozingseis’, als het gaat om het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor imidaclopridhoudende middelen, is LTO Glaskracht Nederland nog in overleg met het Ctgb. Daarvoor loopt momenteel ook een pilot om ervaringen met nul-lozing imidacloprid op te doen. Voor deze aanpak, waarbij nul-lozing wordt aangetoond, werken een aantal groente-, snijbloemen- en potplantenbedrijven samen. Uiteindelijk moet dit resulteren in de benodigde certificering. Het is nog niet duidelijk wanneer dit certificeringstraject zal zijn voltooid.

Bron: LTO Glaskracht.

Gerelateerd