Vorig jaar realiseerde Globe Plant uit Vierpolders 4,2 ha extra teeltruimte op een nieuwe, tweede locatie. De ingebruikneming viel min of meer samen met de aankondiging van collega Plantise dat het de activiteiten dit voorjaar zou staken. Johan en Paul Grootscholten vertellen hoe hun bedrijf het tumultueuze seizoen heeft doorstaan en waarom dit jaar in het teken staat van consolidatie.

Teeltverantwoordelijke Thijs van de Westelaken meldde tijdens het vorige gesprek in november dat die ochtend de eerste groenteplanten op de nieuwe bedrijfslocatie in Brielle waren uitgezet. Het oorspronkelijke plan was om vanwege de uitbreiding een gehuurde locatie af te stoten. “Die hebben we uiteindelijk toch aangehouden”, vertelt Johan Grootscholten. “Ten eerste vanwege de onverwachte aanwas van nieuwe klanten, ten tweede omdat veel klanten hun plantdatum vanwege de hoge energieprijzen hadden opgeschoven en er tussen half december en eind januari heel veel moest worden uitgeleverd.”

Plussen en minnen

“Daar zijn we achteraf dus heel blij mee, want die capaciteit  was echt nodig”, vult broer Paul aan. “Hierdoor konden we de meeste aanvragen honoreren en hebben we veel meer warme groenteplanten op kunnen kweken dan we in eerste instantie dachten. In die zin hebben we een fantastisch seizoen gedraaid, ik kan niet anders zeggen.”
Aan de sierteeltkant, waar nu weer meer nadruk op komt te liggen, zijn en worden er meer stekken beworteld voor derden. Daar is planmatig naar toegewerkt om de extra vierkante meters jaarrond goed te kunnen benutten.
Ook voor de consumentenmarkt levert de kwekerij groenteplanten, maar in dat marktsegment zit dit voorjaar nog geen muziek. “Het is al weken op rij veel te koud voor de tijd van het jaar, dus consumenten vragen maar mondjesmaat om groenteplanten”, verklaart Johan. “Het is jammer dat de vraag tot nu toe sterk achterblijft, maar per saldo is het seizoen heel goed verlopen. Daar zijn we dankbaar voor.”

E-ketel , WKK en aardwarmte

In november werden op beide locaties e-ketels geïnstalleerd met een vermogen van 1,2 MW, dus 2,4 MW in totaal. Deze vormen een aanvulling op de energiesystemen in Vierpolders en Brielle, die op respectievelijk aardwarmte en aardgas (WKK) draaien. Ondanks de milde winter hebben de ketels al aardig wat uren gemaakt. Dat komt mede door tegenslag bij Aardwarmte Vierpolders, waar de kwekerij bij is aangesloten.
“In de productiepijp was een gat gesleten, waardoor de capaciteit niet volledig kon worden benut”, legt Paul uit. De installatie wordt nu gerenoveerd, met het boren en plaatsen van een nieuwe productiepijp als voornaamste (en kostbare) aanpassing. Eind mei zal de put weer in bedrijf zijn, is de verwachting.
Globe Plant heeft ook een aanvraag ingediend voor aansluiting van de tweede locatie op het aardwarmtenet van Duurzaam Voorne in Tinte, het tweede geothermiebedrijf op Voorne. “De eerste signalen zijn positief, maar we wachten nog op het formele antwoord”, vult het directielid aan.

Punten op de i zetten

Na het goed verlopen winterseizoen wil de directie dit jaar vooral benutten voor optimalisatie van de bedrijfsvoering. De verbouwing van de laatste 2 ha teeltruimte in Brielle wordt dus nog even vooruitgeschoven. In plaats daarvan wordt de huurlocatie langer aangehouden.
“Het was de laatste twee jaar erg hectisch en we willen nu eerst consolideren”, zegt Johan. “Op beide locaties kunnen we nog wat punten op de i zetten qua inrichting, mechanisatie, planning, logistiek en organisatie. Deze optimalisatieslag voeren we de komende maanden door. Dat zal resulteren in grotere efficiëntie en extra productiecapaciteit.”
De plantenkwekers verwachten bovendien dat er vanaf de zomer meer spreiding komt in de plantdata van hun groenteklanten. De energieprijzen zijn ten opzichte van een jaar geleden een stuk lager, wat weer ruimte biedt voor vroege en belichte teelten.
“Ook zonder die 2 hectare kunnen we het komende seizoen nog wat groeien”, stelt Johan vast. “Daar zal ook behoefte aan zijn, want er zijn nog steeds telers die een nieuwe leverancier zoeken voor hun planten.”

Kostenstijging op alle fronten

Wat de ondernemers zorgen baart, zijn de recente en nog te verwachten kostenstijgingen waarmee de bedrijfstak moet zien te dealen. Letterlijk alles is in een paar jaar tijd stukken duurder geworden en het leed is nog niet geleden. “Dat raakt ons natuurlijk allemaal, maar het kan de concurrentiepositie van BV Nederland behoorlijke schade toebrengen”, vindt Paul. “We zullen in de eerste plaats kritisch naar onszelf moeten kijken en ook dat is een reden waarom we onze bedrijfsprocessen continu tegen het licht houden.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke