Het vertrouwde Intra Hydrocare krijgt een nieuwe naam: Intra Hydropure. Het is een unieke blend van waterstofperoxide, zilverchelaat en α-hydrox. De samenstelling is nog krachtiger geworden door  zilverchelaat te verfijnen en door het verhogen van α-hydrox.

Het middel bevat gechelateerd zilver. Deze belangrijke component is noodzakelijk om waterstofperoxide ultra-stabiel te maken. Intrahorti is erin geslaagd het zilver te microniseren en daardoor het oppervlak voor hechting te vergroten. Hierdoor kon het totale zilvergehalte omlaag, waardoor er ruimte is ontstaan om het gehalte aan α-hydrox aanzienlijk te verhogen. Deze moleculen zorgen voor een specifieke ‘blend’ die het celmembraan van micro-organismen gemakkelijk kan penetreren.

Intra Hydropure heeft als biocide een eigen EU-BPR registratie voor gebruik in de glastuinbouw. Het is hiermee uniek omdat het niet gebaseerd is op een afgeleid industriële peroxide.

MEER INFO: INTRAHORTI
STAND K126