Het thema van Onder Glas deze maand volgt mooi de planning van onze nieuwbouw. Deze week is het beglazen aan de beurt en daar zijn ze ook precies deze week mee gestart. Het gaat eigenlijk nooit snel genoeg. Mijn oproep aan de kassenbouwer om er een ploegje extra bij te zetten om eerder dicht te zijn, heeft helaas nog weinig effect. Er zullen wellicht meer klanten met dezelfde vraag rondlopen.

Het zou wel prettig zijn als de kas weer dicht zit, zodat we minder afhankelijk worden van de buitenomstandigheden. Na het weer van afgelopen maanden ben ik me daar steeds meer van bewust. Was het eerst te nat en te donker, afgelopen weken was het weer te koud en stond er te veel wind. Gelukkig dan wel weer met veel zon. Al met al is er keurig doorgewerkt en loopt gelukkig alles nog redelijk volgens planning.

Met de nieuwbouw is voor hetzelfde glas gekozen als in 2015, diffuus glas van Chinese makelij met dubbele AR-coating. De keuze voor hetzelfde glas was op zich voor de hand liggend, om zo eenheid in het bedrijf te houden. Toch was de keuze nu lastiger dan in 2015. Normaal baseer ik mijn keuzes het liefst zoveel mogelijk op feiten, zoals de hoogste lichtdoorlatendheid, meeste jaren ervaring enzovoort. Het voelt dan ook vreemd om daarnaast rekening te moeten houden met anti-dumping importheffingen op producten als deze. De percentages die hiervoor worden gerekend zijn niet mis en geven een marktverstorend effect. Het is opvallend dat de Europese Unie kritiek lijkt te hebben op importheffingen op staal richting andere delen van de wereld, terwijl ze zelf op onder andere glas precies hetzelfde doen bij landen als China.

Op de teelt is het effect van het glas gelukkig duidelijk terug te zien. Vooral in de wintermaanden is de 8 tot 10% meer licht die we meten meer dan welkom. Het resulteert in meer en betere gewasgroei, maar daarnaast ook in duidelijke meerproductie. Dus lijkt de keuze die in 2015 is gemaakt de juiste te zijn geweest en wordt de onderbouwing – ondanks de diffusiteit – steeds helderder. Zo bouwen we weer een stapje verder aan een kleurrijke toekomst.

Marius Mans
Gerberateler in Brakel

Gerelateerd