In het project Wortelmilieu bekijken de onderzoekers van Wageningen University & Research hoe de functionele groepen van micro-organismen gestuurd kunnen worden om de ziekteweerbaardheid in substraten te verhogen. Teeltproeven moeten leiden tot de beste keuze van substraatkenmerken, organische toeslag- en meststoffen.

In het derde projectjaar hebben we wederom een komkommer-biotoets gedaan in combinaties van organische additieven en organische meststoffen. Zowel Pythium als Fusarium werden vroeg in de teelt geïnoculeerd. Het substraat was steenwol, voor betere stuurbaarheid van het wortelmilieu. We hebben microbiële, functionele groepen, zuurgraad, EC en stikstofcomponenten gemeten.

Remmend effect op ziekteontwikkeling

De koolstof- en stikstofaanvoer via opgeloste organische meststof was adequaat en we hebben ongewenste zuurgraad en verstopping vermeden. De fusariumtoets liet veel ziekte en plantuitval zien. De additieven met veel champost hadden een remmend effect op de ziekteontwikkeling.
Met de data bouwen we een model dat de rol van de functionele groepen in het wortelmilieu voorspelt op basis van omgevingsfactoren en toevoer van organische stof en plantexudaten. Het model vertaalt de resultaten naar andere teelt-substraat-ziekte combinaties.
Financiering vindt plaats door de Club van 100, Glastuinbouw Nederland/Stichting KijK en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Tekst: Pieter de Visser