Rozentelers volgen met veel belangstelling de 100% LED-proef bij het Delphy Improvement Centre. De teelt maakte het afgelopen jaar opvallende ontwikkelingen door, die soms erg lastig zijn te verklaren. De proef wordt daarom met een jaar verlengd. Inmiddels staan er ook rozen in het IDC LED van het naastgelegen Wageningen University & Research, om verder onderzoek te doen naar het kleurenspectrum van de LED’s.

“Belichten van tomaten met 100% LED’s begint de kinderschoenen te ontgroeien, maar met rozen hebben we minder ervaring. Het zou dus kunnen zijn dat dit gewas nog beter gedijt bij een ander kleurenspectrum”, vertelt onderzoekster Leontiene van Genuchten van Philips Lighting. Ook onderzoeker Arie de Gelder van Wageningen University & Research vindt dit aannemelijk. De betrokken partijen kiezen er daarom voor deze zomer extra onderzoek te doen om er achter te komen of een ander kleurenspectrum zorgt voor een betere kwaliteit rozen. Telers helpen de onderzoekers bij het nauwkeurig beoordelen van de rozen op visuele aspecten en kwaliteit. Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal het kleurenspectrum in de afdeling van het IC nog dit najaar worden aangepast.

Voortzetting

Het onderzoek ‘LED: sleutel in roos naar energiezuinig telen zonder lichtuitstoot’ gaat nog een jaar verder. De resultaten van het eerste jaar van de proef zijn overwegend positief, maar in de winterperiode is de kwaliteit iets teruggelopen. De oorzaak daarvan is nog niet precies achterhaald. Daarom staan alle participanten achter voortzetting van de proef.
Het onderzoek is tot stand gekomen door bijdragen van de gewascoöperatie Roos en het programma Kas als Energiebron, ondersteund door Philips Lighting, LTO Glaskracht en het Ministerie van EZ.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd