Met de toekomstige regelgeving en de zuiveringsverplichting wordt het optimaal benutten van grondstoffen een steeds belangrijker issue voor telers. Veredelings- en vermeerderingsbedrijf Beekenkamp Plants heeft zijn nieuwe locatie dan ook optimaal ingericht om op de toekomst te kunnen anticiperen.

Vanuit de 550 m3 grote receptsilo’s stroomt er 200 m3 water per uur door de 6 ha grote kas. De ruimte in de nieuwbouw in ‘s-Gravenzande waarin de silo’s en de zeven mengbakken voor vloeibare meststoffen staan, oogt leeg en groot. “Eigenlijk is het een doorontwikkelde versie van de installatie die we op onze nieuwe locatie in Maasdijk hebben. Zo hebben we overal klepstand terugmelding toegepast voor meer zekerheid en borging van het bemestingssysteem”, zegt Erik Heijs, teeltcoördinator vruchtgewassen bij Beekenkamp Plants. “Omdat we veel verschillende gewassen hebben en veel verschillende klanten, hebben we gekozen voor veel mengbakken. Hierdoor hebben we de ruimte om te schuiven en in te spelen op de wensen van de klant.”
Het bedrijf maakt gebruik van de technieken van Van Iperen Vloeibaar, een pakket enkelvoudige vloeibare meststoffen. Met bijbehorend rekenprogramma kan hij de voedingsbehoefte per gewassoort berekenen en wordt automatisch het juiste meststoffenrecept samengesteld. “Op onze oudere locatie in Maasdijk werken we nog met vaste meststoffen, maar dat is een heel gedoe. Het is zwaar werk en het is lastig de meststoffen goed te mengen. Op de nieuwe Maasdijkse locatie werken we al zes jaar met vloeibare meststoffen en dat bevalt heel goed. Het is vooral het arbeidsgemak, want het werkt volautomatisch, het is goed mengbaar en de kwaliteit is betrouwbaar.”

Niveaumeting

Op de vulbakken, die tegen de muur in de open ruimte staan, zit een sensor die door middel van geluid de hoeveelheid vloeibare meststof in de tank meet. Met dit systeem voor niveaumeting worden er automatisch orders aangemaakt wanneer de voorraad onder het minimumniveau komt. “Wij vullen dan tijdig de tanks bij”, legt Eric Watzeels van Van Iperen uit. “Daardoor hoeft de ondernemer niet zelf de hoeveelheden in de gaten te houden. Dat werk nemen we ze uit handen.”
Maar dat betekent niet dat de teeltmannen achterover kunnen leunen. “We moeten blijven opletten wat de plant verbruikt en analyses blijven uitvoeren”, zegt Heijs. “Kloppen de recirculatieschema’s nog? Natuurlijk hebben we de ervaring, maar zeker met een nieuwe tuin zijn we extra alert. Meten is weten.”

Schonere ruimte

Watzeels ziet de vraag naar vloeibare meststoffen de laatste jaren alleen maar stijgen. “Het is niet alleen het arbeidsgemak waar telers voor kiezen, maar het draait ook steeds meer om natrium. Dat is een groot issue. Vloeibare meststoffen bevatten veel minder natrium dan vaste. Hoe schoner het is aan de voorkant, hoe makkelijker het is aan de achterkant, zeg ik altijd. We zorgen ervoor dat onze klanten dan echt kunnen kiezen voor natrium-arme meststoffen. Daar zoeken wij onze leveranciers op uit.”
Daarbij zorgen vloeibare meststoffen voor een schonere ruimte, stelt hij al wijzend in de ruimte bij het vermeerderingsbedrijf. “Er liggen geen lege zakken of ander afval. Het zorgt voor een nette uitstraling en het werkt prettiger. Dat telt ook mee.”

Kwaliteitszorgsysteem

De nieuwe locatie van dit bedrijf in ’s-Gravenzande draait vanaf eind oktober. Hoewel de entree en de bovenverdieping van het kantoorpand nog in aanbouw zijn, staan duizenden paprikaplanten al in de kas en medewerkers zijn bezig de net gearriveerde tomatenplanten op te potten. Ook zijn de toegangscontrole en de bedrijfshygiëne al strak georganiseerd: hygiënesluizen en verplicht omkleden voor men de productieruimtes mag betreden, als onderdeel van het GSPP kwaliteitszorgsysteem, waaraan de productielocaties voldoen.
Met deze nieuwe locatie heeft het opkweekbedrijf van jonge sier-, blad- en vruchtgewassen, naast drie locaties in Maasdijk van 20 ha en een in Lutjebroek (4 ha) 6 ha glas erbij. Er is ruimte voor nog 3 ha. “We hebben de luxe dat we elk jaar kunnen groeien”, zegt Heijs. “De telers worden groter en wij groeien met ze mee.”
Het bedrijf weet bijna jaarrond de vierkante meters vol te hebben. De teeltcoördinator: “Dat komt vooral door de ontwikkelingen in de markt. De belichte tomatentuinen zorgen voor spreiding. Komkommertelers telen nu drie tot vier keer per jaar. Dat is gunstig voor onze bezetting. Door die ontwikkelingen is schaalvergroting noodzakelijk. Voorheen teelden we bij derden, maar we gaan meer in eigen beheer doen om verzekerd te zijn van kwaliteit.”

100% recirculatie

De nieuwbouw is een voorbeeld van de kwaliteit die het bedrijf wil leveren. “We hebben de kas optimaal ingericht”, zegt de teeltcoördinator. “We kunnen heel secuur sturen met water en voeding.”
Het water dat terugkomt uit de kas wordt per recept opgevangen in een retoursilo en met UV-licht en waterperoxide behandeld. Die aanpak doodt ziektekiemen volledig. Zo kunnen we 100% van het water recirculeren. De meststoffen die de plant niet heeft gebruikt, kan het bedrijf hergebruiken. Beekenkamp werkt daarnaast al jarenlang met de vitaliser, een waterbehandeling op basis van het natuurkundige principe van moleculaire trilling.
Dankzij de gekozen watertechnieken kan het bedrijf maximaal recirculeren en mocht het toch nodig zijn om te lozen, dan mag de onderneming dat ook na 2018 doen op het riool, omdat het bedrijf gebruik maakt van een Opticlear Diamond filter, dat meer dan 95% van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen uit het water filtert. “We zijn klaar voor toekomstige regelgeving.”
Toch komt de sturing niet alleen door de wet. Maatschappij en klanten stellen eveneens eisen. Heijs: “Sommige klanten willen dat we geen gewasbeschermingsmiddelen via hun plant meeleveren en eisen een nul-tolerantie. Ook daarom moeten we extra maatregelen nemen.”

Investering heikel punt

Hoewel gesloten telen goed voor het milieu is en het bedrijf nu is ingericht op toekomstige regelgeving, is de investering een heikel punt. “Wij kunnen dit doen, omdat we een groot bedrijf zijn”, geeft Heijs toe. “We besparen door hergebruik, maar het betekent wel dat je eerst moet investeren in goede apparatuur en grondstoffen. Voor kleinere bedrijven zal het zeker moeilijk worden.”
Watzeels beaamt dat: “De wetgeving gaat te snel en te geforceerd. Dit jaar moeten telers al een aanschaffing hebben gedaan of een collectief plan met andere telers hebben opgesteld om aan de toekomstige regelgeving te voldoen. Dat is te kort dag. We weten nog niet eens welk apparaat het beste werkt. De Opticlear is pas onlangs door de overheid goedgekeurd. Dus de kleine bedrijven hikken hier echt tegen aan.”
Heijs kijkt ondertussen ook naar de andere locaties in Maasdijk. “Daar valt nog wel het één en ander te optimaliseren. Zo werken we nog niet op alle locaties met een zuiveringsinstallatie. Maar daar is ook voor ons het financiële plaatje een afweging.”

Samenvatting

Om aan de steeds strengere regelgeving en aan specifieke klanteisen te voldoen, wordt optimale benutting van grondstoffen steeds belangrijker. Beekenkamp Plants werkt op haar nieuwe locatie in ’s-Gravenzande met nieuwe technieken. Hierdoor kan het bedrijf maximaal recirculeren en mocht lozing toch nodig zijn, dan mag dat op het riool, omdat het bedrijf gebruik maakt van een goedgekeurde zuiveringsinstallatie. Die investering is een heikel punt voor kleinere glastuinbouwbedrijven.

Tekst en foto’s: Marjolein van Woerkom