De Ondernemersgroep Kas als Energiebron heeft op dinsdag 27 mei jl. over zestien energieprojecten een advies geformuleerd aan de financiers van het programma Kas als Energiebron. Totale omvang van de projecten is ongeveer € 2 miljoen. Twee projecten kregen van de ondernemersgroep een negatief advies. De komende weken nemen de financiers – ministerie EZ en Energiefonds Productschap Tuinbouw – een besluit en volgt bericht over welke projecten worden uitgevoerd. > Lees verder

De ondernemersgroep heeft ook zijn werkwijze vastgesteld. Dat betreft de procedures rond calls voor onderzoek en de behandeling van projectindicaties en projectvoorstellen, zowel in de richting van indieners van projecten als met betrekking tot de ondersteuning vanuit het secretariaat van LTO Glaskracht Nederland.
De werkwijze wordt binnenkort gepubliceerd om op die manier maximale transparantie te geven richting de sector. De Ondernemersgroep Kas als Energiebron bestaat uit vijftien telers en is breed samengesteld qua gewassen, regio’s en expertise. Wilko Wisse van Lans Tomaten is voorzitter van de ondernemersgroep.

Piet Broekharst
Programmamanager LTO Glaskracht Nederland