Over twee weken begint in het tuinbouwgebied Siberië de bouw van een grote installatie die vier tuinbouwbedrijven gaat verwarmen met snoeihout. Dit meldt het bedrijf AgroEnergy, dat de warmte gaat leveren.

Met de biomassa-installatie die een vermogen van 14,9 Megawatt heeft en een nog aan te leggen warmtenet kan circa vijftig hectare tuinbouwkassen in Siberië (Maasbree) worden verwarmd. Energiebron van de installatie is snoeihout dat lokaal wordt ingezameld. “Bomen nemen bij de groei CO2 op die bij verbranding of vertering weer vrijkomt. Het verbranden van hout is dus CO2-neutraal. Vergeleken met de gasverwarming van de kassen wordt zo’n 11.000 ton CO2 per jaar bespaard”, aldus ontwikkelaar warmteprojecten Edwin Valkenburg van AgroEnergy.

Aardbevingen

Eigenaar en exploitant van de toekomstige installatie TBM Europe stelt dat de uitstoot van rookgassen van de installatie voldoet aan de Europese en Nederlandse richtlijnen. Overigens heeft AgroEnergy ook gekeken naar de mogelijkheden van aardwarmte, “maar op dit moment ligt aardwarmte in dit gebied minder voor de hand.” Daarmee verwijst het bedrijf naar het  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat op ‘terughoudendheid’ aandringt met het winnen van aardwarmte bij ondergrondse breuken in de regio. Vorig jaar constateerde SodM dat Noord-Limburg een verhoogde kans heeft op aardbevingen als bij breuken aardwarmte wordt gewonnen. AgroEnergy sluit echter niet uit dat in de toekomst aardwarmte aan het warmtenet wordt toegevoegd: “Er is nog wel meer onderzoek nodig om de potentie beter in beeld te krijgen en risico’s uit te sluiten. De ondergrond heeft potentie, maar ook uitdagingen.”
De investeringen sluiten aan op de ambities van de glastuinbouw die voor het jaar 2040 klimaatneutraal wil produceren. Winning van aardwarmte, duurzame elektriciteit en duurzame warmte komen straks in de plaats van aardgas.

Bron: AgroEnergy/De Limburger