In week vijf van het nieuwe jaar gaat bij het Delphy Improvement Centre de nieuwe demonstratieproef ‘De Perfecte Chrysant’ van start. In deze proef, die één jaar in beslag neemt staat energiebesparing bij chrysanten centraal. Daarnaast staan verhogen van winterproductie en verbeteren van zomerkwaliteit op de agenda. De proefnemers willen aantonen dat de warmtevraag en het CO2-verbruik met de helft omlaag kan.

Rick van der Burg van het IC legt uit dat het besluit om chrysant als proefgewas te testen al afgelopen zomer is gevallen, maar dat er eerst een geschikte afdeling vrij moest komen. De keuze is gevallen op de afdeling waar op dit moment lisianthusonderzoek wordt gedaan. Die proef loopt tot het einde van het jaar.

Besparen als hoofddoelstelling

“Daarna moeten we deze afdeling in vlot tempo ombouwen, zodat deze geschikt is om chrysanten in de vollegrond te telen”, vertelt hij. “Ook gaan we de scherminstallatie aanpassen. Er komt uiteraard een verduisteringsscherm, aangevuld met een zonwerend scherm en een energiescherm.” Aangezien energie als kostenpost voor de chrysantenteelt de laatste jaren toeneemt, is de hoofddoelstelling om een grote besparing te realiseren. Deze proef richt zich op een verbruik van 15 m3 aardgasequivalenten per m2 per jaar, 25 kg aan CO2 en 121 kWh/m2. Dat is ongeveer de helft van het energieverbruik van een gemiddeld praktijkbedrijf.

Nieuwe snufjes

Bij vernieuwend onderzoek horen ook nieuwe technische snufjes. Zo komt er een hybride belichtingsinstallatie in de kas, met een combinatie van SON-T lampen en LED toplicht, van respectievelijk 65 µmol per m2/s en 100 µmol per m2/s. Nieuw is ook het gebruik van OPAC warmtewisselaars, die behalve koelen en verwarmen ook droge lucht kunnen aanzuigen boven de scherminstallatie.
Kas als Energiebron en de gewascoöperatie Chrysant van LTO Glaskracht zijn aanjagers van het project. De komende maanden worden meer participanten bekend gemaakt.

Tekst: Pieternel van Velden

Gerelateerd