Het project Vitale lelieteelt is erop gericht om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van leliebollen sterk terug te dringen.

Om dat te bereiken ontwikkelen we een éénrichting teeltsysteem, waarin de productie van plantgoed onder beschermde condities plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot het gebruik van het plantgoed dat wordt gevormd bij de teelt van leverbare bollen. Het laatste teeltseizoen, waarin de leverbare bollen uit het plantgoed worden geproduceerd, voeren we vanwege het grote areaal nog wel buiten op het veld uit, waarbij we teeltmaatregelen toepassen die gericht zijn op zo min mogelijk middelengebruik. Denk hierbij aan het verhogen van de bodemweerbaarheid en het gebruik van waarschuwingssystemen voor de bestrijding van Botrytis.

Voor de teelt van uitgangsmateriaal in de kas gaan we uit van weefselkweekmateriaal dat jaarrond in een meerlagensysteem onder LED-belichting is doorgeteeld tot schubbollen. Zo produceren we gezond plantgoed waar geen chemische gewasbeschermingsmiddelen aan te pas zijn gekomen en de totale milieubelasting van de teelt sterk terugdringt.

Tekst: Casper Slootweg.