Het voorjaar is dan eindelijk begonnen en belichtende bedrijven zijn nu feitelijk aanbeland aan het einde van een lang winterseizoen belichten en energie besparen. Niet dat nu de gasprijs aanmerkelijk lager is dan één jaar geleden, energiebesparing niet meer belangrijk is, maar wel dat we de balans kunnen gaan opmaken van een uitdagende winter.

Want dat het een uitdagende winter was, dat mag je wel stellen. In de gehele sierteelt is er afgelopen winter minder belicht en meer uren geschermd. Er is veel meer gesloten geteeld en daar is in de meeste gevallen veel van geleerd.

Vochtproductie gewas

Vochtbeheersing onder twee bijna gesloten schermdoeken is lastiger dan we ooit in onderzoeken hebben ervaren. Veel onderzoeken met extra schermen of LED’s hebben altijd plaatsgevonden in kleine kascompartimenten met veel gevels en een relatief schraal kasklimaat. Opschalen naar een productiekas met relatief minder gevels, meer natte plekken en een ander sortiment, vraagt om meer kennis. Dat is in gerbera maar ook alstroemeria wel gebleken. De vochtproductie van een volgroeid gewas gedurende de nacht is zo’n 15-20 gram per m² per uur. Dit vocht moet primair afgevoerd door ventilatie. Luchten boven het doek is dan ook het advies.

Kwaliteitsproblemen

Echter, door meer ventilatie boven het doek, wordt de doektemperatuur in sommige gevallen zo laag, dat de bloemtemperatuur onder de condensatietemperatuur komt. Dat kan leiden tot condensatie en dus Botrytis. Ook kan het een onbalans veroorzaken in verdamping en wateropname doordat de worteltemperatuur hoger is dan de planttemperatuur. Zeker in gerbera lijkt dit een van de oorzaken voor kwaliteitsproblemen door Botrytis.

Schermkier

Ook ervaren we dat zonder kier in één van beide schermen, het in de nacht maar ook overdag praktisch onmogelijk is om het vocht dat de plant verdampt voldoende af te voeren door het scherm heen, zelfs met veel ventilatie boven het doek. Zeker als de doeken koud en dus natgeslagen zijn, is het vochttransport door het doek heen, te beperkt.
Alleen met een kier kan er dan voldoende uitwisseling verkregen worden. Dit aspect is nog niet opgehelderd en vraag om meer verdieping voor komende winter.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup