De juiste voeding voor de plant is belangrijk, dat weten we allemaal. Niet voor niets besteden we in onze sector veel aandacht aan bemesting, nieuwe meststoffen en voedingsadvies. Maar niet alleen voor ons gewas, ook voor de persoonlijke en bedrijfsontwikkeling is het goed om jezelf te voeden; met nieuwe kennis en informatie. Met sterke wortels als basis, in een gezonde voedingsbodem, zorgt dit voor groei als mens, ondernemer en bedrijf.

Door alle drukte van de dag ben ik zelf vaak vooral bezig met de kortere en middellange termijn. Daarom is het ook leuk en inspirerend om deel te nemen aan sessies die gaan over de langere termijn, zoals de mastersessie Onderneming 2026 ondersteund door HOT. Uiteraard is een groot deel van die informatie niet direct toepasbaar binnen mijn bedrijf, maar het zorgt er wel voor dat ik word getriggerd om op een andere manier naar de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling te kijken. Er ontstaan haast als vanzelf vragen als: Doe ik het wel goed op deze manier? Hoe hard wil ik groeien en in welke vorm? Wat is de onderneming zonder mij?

Het zijn leuke zaken en vragen om met andere ondernemers over na te denken en je eigen denkbeeld te verbreden. Het zijn onderwerpen en ontwikkelingen waar ik normaal gesproken niet zo bij stil sta. Elke ondernemer en onderneming is uiteraard weer anders, maar er zijn ook heel veel raakvlakken, zo blijkt tijdens bijeenkomsten.
De term ‘van ondernemer naar onderneming’ klinkt prachtig en is uiteindelijk een mooi doel. De vraag die vervolgens dan bij mij naar boven komt is: zal het mij in de toekomst nog net zo veel voldoening en energie geven als nu. Of ben ik nu juist de remmende factor van mijn eigen onderneming? Wellicht heeft het te maken met mijn leeftijd en de fase waarin mijn bedrijf zit en is het maar goed dat ik wat word bijgeschoold. Het gaat er tenslotte over waar ik over tien jaar sta.

Het zou eigenlijk wel erg handig zijn om te weten hoe de wereld en de glastuinbouw er dan uitzien, maar we kunnen helaas niet ver vooruitkijken. We hebben immers geen glazen bol, maar nog steeds ‘gewoon’ een glazen kas waarin elke dag weer veel valt te leren. Dus gewoon weer hard aan het werk voor die mooie glastuinbouwonderneming over tien jaar.

Marius Mans
Gerberateler in Brakel