Voor veel telers die een vorm van Het Nieuwe Telen (HNT) toepassen, staan een weerbare plant en productie op de eerste plaats en is de energiebesparing een welkome aanvulling. Maar voor de sector als geheel is die gezamenlijke energiebesparing echter erg belangrijk, zo benadrukt Aat Dijkshoorn, projectleider Kas als Energiebron.

Onlangs is de tussenevaluatie van de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw gepresenteerd. De conclusie is dat de sector goed op schema zit. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer noemde toenmalige minister Kamp van Economische Zaken Het Nieuwe Telen als één van de belangrijke instrumenten.

Het Nieuwe Telen wordt de standaard

“In de praktijk zie je dat het aan het vervagen is wat wel of niet Het Nieuwe Telen is. Eigenlijk is het de standaard geworden. De basisprincipes zijn heel breed opgepakt: meer schermen op basis van kennis van gewas en natuurkunde en minder inzet van de minimumbuis. Het gaat allang niet meer om alleen voorlopers. De belangstelling voor de cursussen blijft maar doorgaan; opvallend is de deelname van veel chrysantentelers”, ziet projectleider Dijkshoorn. “Dat is te danken aan de samenwerking met de teeltadviseurs van Delphy.”
Een zorgpunt is wel of er voldoende middelen blijven voor onderzoek. Momenteel loopt bijvoorbeeld een onderzoeksproject naar de mogelijkheden meer te schermen op uitstraling bij aardbei, een gewas dat ingewikkeld is qua sturing. “Voor zulk soort onderzoek moet er ruimte blijven”, benadrukt hij.

Nieuwe cursussen gestart

Begin oktober zijn er weer nieuwe cursussen voor HNT gestart. Al voor het vijfde jaar organiseren LTO Glaskracht Nederland en Kas als Energiebron de kennismaking met een andere kijk op telen. Meer dan 500 telers hebben de basiscursus gevolgd, die bestaat uit acht bijeenkomsten verspreid over het jaar. De cursus wordt gegeven door een van de drie docenten: Jan Voogt van Hoogendoorn Growth Management, Peter Geelen van Plantmonitoring.nl of Hans Pronk van Pronk consultancy. Daarnaast is een aantal vervolgcursussen in voorbereiding, die bestaan uit vier herhalingsbijeenkomsten met de nadruk op de toepassing in de praktijk.

Tekst: Tijs Kierkels

Gerelateerd