In de Nederlandse komkommerteelt nemen de arealen hogedraad en groeilicht gestaag toe. Gewasspecialist Paul van Dijck van Enza Zaden schat dat er komend jaar 30 ha meer aan de hoge draad wordt geteeld dan in 2016. Groeilicht plust 12 ha; belichting geeft een betere sturing en plantbalans en daardoor een vlottere groei en meer vruchten.

Van Dijck noemt de toename in hogedraadteelt en groeilicht een logisch gevolg van de hogere bedrijfsresultaten voor komkommers in de afgelopen twee jaar. “Dat gaf sommige telers de ruimte om te investeren in teeltsystemen waarmee ze planmatiger en marktgerichter kunnen werken. De hogedraadteelt maakt een hogere en meer planmatige productie van kwaliteitskomkommers mogelijk.”
Ook groeilicht draagt daaraan bij, zelfs bij de relatief bescheiden lichtintensiteit van 8 tot 9.000 lux die in deze teelt gebruikelijk is. “Door het hogere lichtniveau en wat meer warmte bovenin het gewas kun je de planten in de donkere maanden en op mindere dagen beter sturen en in balans houden. Ze groeien dan vlotter door en geven meer vruchten.”

Groter risico

Volgens de crop sales manager bedraagt het areaal hogedraadteelt in Nederland en België komend seizoen zo’n 176 ha op een totaal van 630 ha. Van het komkommerareaal wordt dan 50 ha belicht. Of de ontwikkeling in 2017 doorzet, durft hij nog niet te voorspellen.
“Bereidheid is er wel, maar veel hangt af van de virusbeheersing en uiteraard van de prijsvorming”, zegt hij. “In vergelijking met de standaard teeltwijze kleven er aan de hogedraadteelt hogere financiële risico’s in relatie tot virus, vooral in de tweede teelt. Er zijn maar twee teelten per jaar en de teelt vergt meer arbeid. Als zo’n teelt vanwege virusproblemen moet worden afgeschreven, geeft dat een grotere financiële strop.”

Tekst: Jan van Staalduinen. Foto: Fotostudio GJ Vlekke.

Gerelateerd