Naast een bezoek aan vakbeurs HortiContact kunnen buitenlandse bezoekers deelnemen aan een tweedaags programma, waarin bedrijfsbezoeken en lezingen centraal staan. De eerste dag van het programma laat ze kennis maken met de teelt van tomaten, potplanten en rozen. Als het goed is hebben ze dan al een behoorlijke portie informatie opgedaan voordat ze uiteindelijk de beursvloer betreden.

HortiContact trekt als een magneet steeds meer buitenlandse bezoekers naar zich toe. Behalve het beursbezoek maken zij van de gelegenheid gebruik om kennis te nemen van de jongste ontwikkelingen in de Nederlandse glastuinbouw. Speciaal voor hen is er een tweedaags programma ontwikkeld. De organisatie is in handen van vakbeurs HortiContact, Uniglobe Westland Business Travel en In Greenhouses magazine.
Op dinsdag 20 februari bezoeken zij het nieuwe World Horti Center in Honselersdijk en drie tuinbouwbedrijven. Dit zijn tomatenbedrijf Lans in Maasdijk, potplantenbedrijf SV.CO en rozenbedrijf Fransen Roses, beide gevestigd in De Lier. De volgende dag wonen ze drie lezingen bij van Wageningen University & Research, gevolgd door een bezoek aan de vakbeurs.

Schaalgrootte doet ertoe

Tomatenbedrijf Lans ontvangt regelmatig groepen buitenlandse bezoekers. “Het zal niet anders gaan dan we gewend zijn”, verwacht Wilko Wisse, die stafmedewerker is bij het bedrijf. “Er is veel belangstelling voor Nederlandse glastuinbouwbedrijven en mensen hebben veel vragen over onze aanpak.”
Lans is op het moment 52 ha groot, met vestigingen in het Westland en Zeeland. Het assortiment is breed. Het bedrijf bedient bijna alle segmenten van de tomatenmarkt. Afgelopen jaar heeft het 36 ha grond aangekocht in Dinteloord. De voorbereidingen voor de bouw van de eerste fase van 8 ha in 2018 zijn volop gaande. Gaat alles volgens wens, dan zullen de volgende fases vlot volgen. Alle afdelingen krijgen belichting.
Lans doet deze winter op 3 ha de eerste ervaringen op met 100% LED-belichting en koos voor het ClimaLED3-systeem van QWestland. De armaturen zijn voorzien van afzonderlijk regelbare ventilatoren en LED’s die het hele PAR-lichtspectrum beslaan. Op dit moment staat nog niet vast voor welk belichtingssysteem het tomatenbedrijf kiest op de nieuwe locatie.
“Kijkend naar de toekomst zien we kansen voor de belichte tomatenteelt in Nederland. We zijn ook een echt Nederlands bedrijf. Om hier stand te houden moeten we doorgroeien. Schaalgrootte is belangrijk om slagkracht te houden”, aldus Wisse.

Druk met nieuwbouw

Potplantenteler Jelle Strijbis van SV.CO zal zijn bezoekers meenemen in de wereld van potchrysanten, kalanchoë, primula’s, celosia’s en lisianthus. De poinsettia’s, die ook een belangrijke plaats innemen binnen het assortiment, zijn in februari nog niet te bewonderen.
“Wij onderscheiden ons van andere bedrijven door vooral daghandel te doen. Veel verkoop vindt digitaal plaats. Verhoudingsgewijs geven wij veel service, door speciale verpakkingen voor onze klanten. Niets is ons eigenlijk te gek”, vertelt hij. “Bovendien blijven we ons assortiment steeds vernieuwen.”
Per 1 januari zijn SV.CO en kwekerij Vreugdenberg, die al een tijdje samenwerken, officieel samen gegaan. En ook hier hangt het nieuwbouwvirus in de lucht. In 2018 komt er 4 ha kas bij. “We zijn de weg van Het Nieuwe Telen ingeslagen. Op ons bestaande bedrijf hebben we al luchtbehandelingskasten, voornamelijk om het vocht beter te regelen en temperatuurverschillen weg te werken. Dat lukt. Op die weg gaan we dus verder”, legt hij uit.
De potplantenteler ziet vooral kansen op het gebied van teelttechniek en energiebesparing door het aardwarmteproject in de Oranjepolder, waaraan het bedrijf deelneemt. Andere mogelijkheden ziet hij in het opleiden van medewerkers, marketing en afzet. Strijbis: “We zullen steeds meer data van afnemers ontvangen en daaruit analyseren wat onze klanten willen.”

Rozen met oog voor detail

Terwijl het rozenareaal in Nederland na de eeuwwisseling is teruggelopen van ruim 900 naar ongeveer 270 ha timmert Fransen Roses in de Lier onverminderd enthousiast aan de weg met kwaliteitsrozen als ‘Red Naomi’ en ‘Myrna’. Aad Fransen bouwde in 2006 op zijn 4,3 ha grote bedrijf een breedkapper met buitenscherm. De teler, die zijn vader in 1980 overhaalde om de groenteteelt te laten voor wat die was en sindsdien alleen rozen teelt, omschrijft zichzelf als een perfectionist waar het om sorteren en verpakken gaat. Hij geeft zijn klanten de keuze uit maar liefst 22 verschillende sorteringen.
“Kansen zijn er zeker voor de rozenteelt in Nederland, maar ik verwacht dat de krimp van het areaal nog niet voorbij is”, vertelt hij. “Een enkel bedrijf breidt uit, waarbij telen bij hoge lichtintensiteit, kwaliteit en verdere specialisatie de trend zijn. Rood en wit zijn de hoofdkleuren en het valt niet mee om nieuwe, verbeterde variëteiten aan het assortiment toe te voegen. Daar ben ik wel bezorgd over. Vooral het in de markt zetten van nieuwe rassen lijkt steeds lastiger te worden. Het is ook belangrijk om een merk aan een roos te koppelen, zoals bijvoorbeeld ‘Red Naomi’.”
Sinds drie jaar biedt het bedrijf rozen aan met een boodschap. Bloemisten kunnen deze bedrukte rozen via hun groothandel bestellen. Fransen: “’Bloomingnotes’ begint goed te lopen. De kracht is dat we opdrachten snel kunnen uitvoeren, binnen 24 uur. Een roos is al een bloem met betekenis en zo kun je een hele persoonlijke boodschap overbrengen.”


Over HortiContact

Wilko Wisse: “Ik ga regelmatig naar deze vakbeurs, want het is er altijd gezellig en een kans om even bij te praten.” Jelle Strijbis: “HortiContact is een leuke vakbeurs. Ik ga er dit jaar zelf helaas niet naartoe, maar wel een aantal van onze medewerkers.”


Samenvatting

De HortiContact Tour is een programma van excursies naar tuinbouwbedrijven en kennisinstellingen, lezingen en bezoek aan de vakbeurs HortiContact. De deelnemers zijn internationale tuinbouwondernemers die kennis willen nemen van de nieuwste ontwikkelingen in Nederland. Gastheren Wilko Wisse, Aad Fransen en Jelle Strijbis laten zien welke ontwikkelingen de afgelopen jaren plaatsvonden op hun bedrijven en welke kansen zij zien voor de toekomst.

Tekst en foto’s: Pieternel van Velden.

Gerelateerd