Om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt van hyacint substantieel terug te dringen, is een andere manier van telen nodig. Daarom is samen met een groep telers onderzoek uitgevoerd naar een ‘systeemsprong’ voor hyacint.

Het doel van het project ‘Vitale teelt hyacint’ van Wageningen University & Research is de productie van kwalitatief goed, virus- en ziektevrij uitgangsmateriaal en duurzaam opgekweekt onder beschermde omstandigheden. Daarna wordt het plantgoed verder buiten afgeteeld. Omdat we schoon en robuust uitgangsmateriaal gebruiken verwachten we dat er voor de buitenteelt substantieel minder chemische middelen nodig zijn.

Resultaten bieden goede perspectieven

In 2023 is weefselkweekmateriaal opgekweekt op twee praktijklocaties. Het verschil in bolgrootte van deze locaties is aanzienlijk. De resultaten bieden tot dusver goede perspectieven, maar voor toepassing in de praktijk moeten we nog een aantal knelpunten oplossen. Daarom werken we aan een voorstel voor vervolgonderzoek om de systeemsprong voor hyacint compleet te maken.
Het onderzoek tot dusver is mede mogelijk gemaakt door: Markglory, P.C. van Saase & Zn, Kees van Haaster & Zn, Van Haaster Vijfhuizen, Apeldoorn Bloembollen, Th. A. Pennings en Zn, BQ Support, Iribov, Alb. Groot, KAVB en Wageningen University & Research met financiering vanuit de Provincie Zuid Holland en Stichting Hagelunie.

Tekst: Arca Kromwijk