De meeste komkommers zijn ondertussen geplant. Dit jaar zien we weer uitbreiding in het belichte areaal en ook in de onbelichte hogedraadteelt. Bij de traditionele teelten zijn de veranderingen, wat betreft rassenkeuze en plantdata, ten opzichte van afgelopen jaar zeer beperkt. Voor de belichte hogedraadteelt hebben telers ondertussen alweer stengels bijgemaakt. Doel is om voldoende productie te kunnen realiseren en te voorkomen dat ze teveel setjes van vruchten moet gaan maken.

Voor de onbelichte teelt is dit een keuze die de komende week of weken moet worden gemaakt. In de praktijk zijn grote verschillen te zien in plan van aanpak hoe telers naar meer stengels/m2 willen gaan. Er is ook geen eenduidig plan van aanpak, waar alle bedrijven mee uit de voeten kunnen.
Heeft een teler een niet-selectief ras, dan zal hij vaak kiezen voor toppen en dan eventueel in twee fases naar de eindafstand gaan van 3-3,4 stengels/m2. Tracht bij dit systeem altijd groei in het gewas te houden, toppen is immers altijd een generatieve actie.

Maak goed plantbelastingsmodel

Kiest een teler voor twee fases, bijvoorbeeld eerst naar 2,25 stengels/m2, dan gebeurt dit vaak in oksel 17/18. Vervolgens gaat hij naar 3 stengels per m2. Doe dit echter niet te vroeg (ongeveer vanaf week 11/12), maak een goed plantbelastingsmodel zodat er niet te veel vruchten worden aangehouden. Ga er in deze fase van de teelt vanuit dat er minimaal 3.300 joule/kg product nodig is om te kunnen produceren met behoud van groei.
Telers die bang zijn voor een te generatief gewas kiezen vaak voor het aanmaken van een scheut in plaats van toppen. Voor balans in het gewas is dit vaak de beste methode, maar er moet altijd worden gewerkt op selectiviteit, zodat de vruchten er voldoende snel afkomen. Probeer bij deze aanpak niet te vroeg op eindafstand te zitten, om niet teveel vruchten te hebben hangen bij te weinig licht. Vaak is begin maart (bijvoorbeeld week 9-11) voldoende vroeg om een extra scheut aan te houden.
Duidelijk is dus dat er geen uniforme aanpak is. Kastype, rassenkeuze, welk gewicht wil men oogsten, heeft men afspraken met de afnemer; allemaal zaken waar telers rekening mee moeten houden.

Zwarte koppen of broeikoppen

Daarbij komt ook dat de komende periode plotseling zwarte koppen of broeikoppen kunnen ontstaan. Daardoor zijn telers toch genoodzaakt om de kop eruit te halen, ook al waren ze dit niet van plan. Belangrijk blijft dus om vooraf een goede planning te maken, bijvoorbeeld vanwege de organisatie van de extra arbeid als je vroeger dan gepland naar 3 stengels gaat.
Voor de komende weken blijft het voorkomen van broeikoppen een belangrijk item. Probeer te snelle vochtstijging in de avonduren te voorkomen. Rustig naar de nacht gaan, luchten boven het scherm met eventueel de windzijde, schermen gedeeltelijk dicht op uitstraling, zodat de koppen niet te veel kunnen afkoelen. Zorg voor voldoende transport van calcium naar de koppen, door het voorkomen van koude koppen door uitstraling of scherm te vroeg open en veel kouval. Zorg in de ochtenduren voor een voldoende actief klimaat door tijdig op dagtemperatuur te zitten en voldoende vochtafvoer .

Tekst: Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting.

Gerelateerd