Drainwater, drainagewater en filterspoelwater moeten worden gezuiverd voor lozing. Met name rond de teeltwisseling ontstaan er waterstromen die gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevatten.

In het kader van het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ is bij een kleine twintig telers tijdens de teeltwisseling de relevantie van deze lozingen op de totale emissie van gewasbeschermingsmiddelen onderzocht. De telers maakten gebruik van verschillende strategieën voor het schoonmaken van de binnenzijde van het kasdek, de teeltgoten en de irrigatieleidingen. Sommige telers durfden de opgevangen waterstromen terug te voeren in het proces, waar anderen ervoor kozen om het opgevangen water te lozen.

Einddoel van het project is het vaststellen van strategieën die zorgen voor een goede reiniging met de laagst mogelijke emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij is de eerste optie direct hergebruik van het opgevangen water in de teelt, tweede optie is het behandelen van het water voor hergebruik en de laatste mogelijkheid is het zuiveren voor lozing. Het project loopt tot het einde van 2018.

Gerelateerd