In de Demokas 2030 van Wageningen UR Glastuinbouw hebben we in november 2023 een nieuwe teelt freesia ingezet in verschillende nieuwe teeltsystemen. In deze teelt besteden we ook aandacht aan het voorkomen en monitoren van Fusarium.

Veel telers moeten de grond regelmatig stomen tegen plantpathogenen. Ze hebben dringend alternatieven nodig voor het stomen als ze het gasverbruik willen verminderen. Dat kunnen maatregelen zijn in bestaande teeltsystemen, zoals het inzetten van antagonisten van plantenziekten, maar ook aanpassingen aan het teeltsysteem zelf (teelt uit de grond).

Plantpathogene fusariumsoorten

Uit analyse van eerdere teelten in de Demokas 2030 blijkt dat verschillende plantpathogene fusariumsoorten aanwezig kunnen zijn in freesia: Fusarium oxysporum, F. proliferatum en F. solani. We hebben verschillende isolaten van F. oxysporum, afkomstig uit zieke knollen uit deze kas getest op pathogeniciteit in freesiaknollen. Uit de toets blijkt dat niet alle F. oxysporum ziektesymptomen veroorzaken. Het is bekend dat niet alle F. oxysporum ziekten bij freesia veroorzaken. Er zijn ook juist isolaten van F. oxysporum, die ingezet kunnen worden als biologische controle van plantpathogenen. Het demonstratieproject Kas 2030 wordt gefinancierd door programma Kas als Energiebron.

Tekst: Marta Streminska