Hyper- en multispectrale beeldverwerking zijn veelbelovende technieken voor het monitoren van plantenziekten. Tot nu toe zijn hiervoor alleen algemene stress indicatoren gebruikt.

In dit project koppelen wij beeldverwerking aan fysiologische plantreacties bij echte meeldauwinfectie in tomaat. Voor de verschillende infectiestadia maken we multispectrale opnamen van zowel geïnfecteerde als van niet geïnfecteerde bladeren. Om de sterkte van de infectie te bepalen worden microscopische opnamen genomen (confocaal- en fluorescentiemicroscopie). Op de foto een fluorescentie microscopische opname van echte meeldauwinfectie in tomaat 10 dagen na inoculatie.

Afweerstoffen

Daarnaast bepalen we de plantreactie op meeldauwinfectie door het meten van afweerstoffen in de vorm van totaal fenolgehalten als ook van hoeveelheid gevormde waterstofperoxide. Vervolgens bekijken we of deze spectrale en fysiologische datasets met elkaar correleren om tot patronen te komen zodat we een vroege meeldauwinfectie, voordat de schimmeldraden zichtbaar zijn, kunnen detecteren. Dit is een investeringsproject van Wageningen University & Research met samenwerking van drie teams: Plantgezondheid, Plantfysiologie en Tuinbouwtechnologie.

Tekst: Kirsten Leiss